який-небудь

ЯКИЙ-НЕБУДЬ – ЯКИЙСЬ

Який-небудь, якого-небудь, займ. 1. Той або інший; будь-який з ряду подібних; байдуже, який саме. Якби розказать Про якого-небудь одного магната Історію-правду, то перелякать Саме б пекло можна (Т.Шевченко); Часом Галя заспіває пісеньку яку-небудь (Марко Вовчок). 2. Який не заслуговує на увагу, нічим не примітний; незначний, найменший; все одно який, будь-який. "Що тут робити? Тра шукати якої-небудь роботи..." (М.Коцюбинський); Запишалась перед дзеркальцем, що вона вже таки дівчина, а не яке-небудь фуркало (М.Стельмах); – Рости, моя дитино, – було, їй каже вона, – рости, та хоч у якій-небудь пригоді будеш мені, біля печі хоч (А.Тесленко).

Якийсь, якогось, займ. 1. Невідомо, неясно який; не такий, як завжди. За генералом виліз з повозки якийсь панок (Панас Мирний); На якійсь глухій станції у вагон увалилася ціла юрба дівчат (А.Головко); Брянський був якийсь урочистий, інакший, ніж завжди (О.Гончар). 2. Той або інший; певний. Під тими словами був же якийсь реальний зміст (М.Коцюбинський). 3. Незначний. [Жінка:] Та хата є, ще чоловік стулив якусь там хижку (Леся Українка); Міське населення, забравши з дому останні пожитки, йшло на село вимінювати їх на якогось півпуда картоплі (Ю.Збанацький). 4. Хтось. Коли якийсь цікавий пробивався крізь юрбу до церкви, всі як один повертали голови до дверей (М.Коцюбинський); – Зате на роботі спокій олімпійця! – зауважила Марися. – Ні, якась таки закохається (О.Гончар). 5. Вживається для підкреслення рис, якостей людей, предметів і т. ін., що викликають нерозуміння, здивування. – Це якесь диво, а не молодиця (І.Нечуй-Левицький); [Мар’яна:] Чудна я стала якась – й сама не знаю, що робиться зо мною (С.Васильченко); Розчинилися двері, ввійшла якась тараня в віцмундирі (Г.Хоткевич). 6. Який кількісно наближається до чого-небудь; ще більший, ніж щось; точно не визначений. За якихось півмилі був берег (З.Тулуб); Сьогодні він не спав цілу ніч. Лише ранком задрімав якусь годину (І.Микитенко).

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. який-небудь — ЯКИ́Й-НЕ́БУДЬ, яка-не́будь, яке-не́будь, займ. неознач. Той або інший; байдуже, який саме. – Діду, серце, голубчику, Заграй яку-небудь (Т. Шевченко); Вона чекала. Словник української мови у 20 томах
  2. який-небудь — яки́й-не́будь займенник Орфографічний словник української мови
  3. який-небудь — БУДЬ-ЯКИ́Й (немає значення, байдуже який), ВСЯ́КИЙ (УСЯ́КИЙ), ВСЯК (УСЯ́К) розм. рідше, ХОЧ ЯКИ́Й розм., БУДЬ-КОТРИ́Й розм. рідше, АБИ́ЯКИЙ рідше, КОТРИ́Й-БУДЬ розм. рідко; ПЕ́РШИЙ-ЛІ́ПШИЙ розм., ЯКИ́Й ЗАВГО́ДНО (КОТРИ́Й ЗАВГО́ДНО) розм. Словник синонімів української мови
  4. який-небудь — ЯКИЙ-НЕ́БУДЬ, яка-не́будь, яке-не́будь, займ. неознач. Той або інший; байдуже, який саме. — Діду, серце, голубчику, Заграй яку-небудь (Шевч., І, 1963, 146); Вона чекала. Словник української мови в 11 томах
  5. який-небудь — яка-небудь, яке-небудь, займ. неознач. Той або інший; байдуже, який саме. || Який не заслуговує на увагу, нічим не примітний. || Незначний, найменший. || Хоч який, все одно; будь-який. Великий тлумачний словник сучасної мови