японо-...

ЯПОНО-... – ЯПОНСЬКО-...

Японо-... Перша частина складних слів, що означає "який стосується Японії, японців"; пишеться через дефіс: японо-китайські відносини.

Японсько-... Те саме, що японо-..., але вживається переважно стосовно японської мови: японсько-англійський словник.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me