імажизм

ІМАЖИЗМ – ІМАЖИНІЗМ

Імажизм, -у. Декадентська течія в англійській та американській поезії початку XX ст., яка заперечувала ідейність творчості і зводила її до створення химерних і не пов’язаних між собою словесних образів.

Імажинізм, -у. Формалістична течія в російській поезії початку XX ст., яка заперечувала ідейність творчості і зводила її до створення химерних і не пов’язаних між собою словесних образів.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. імажизм — • імажизм (англ. imagism, від франц. image — образ) - модерніст. течія в амер. і англ. поезії 10-х pp. 20 ст. Виникла напередодні 1-ї світової війни і перестала існувати після її закінчення. Представники І. в США — Е. Паунд, Х. Дулітл, Дж. Г. Флетчер... Українська літературна енциклопедія
  2. імажизм — імажи́зм (англ. imagism, від image – образ) декадентська течія в англійській та американській поезії початку 20 ст. Метод імажистів полягає в передачі суб’ ективних вражень, штучному поєднанні метафор і образів. У Росії окремі ідеї І. поділяли поети-імажиністи (див. імажинізм). Словник іншомовних слів Мельничука
  3. імажизм — -у, ч. Формалістична течія в англійській та американській літературах в 10-20 рр. 20 ст. ("чистий" образ, вільний вірш тощо). Великий тлумачний словник сучасної мови