ААРНЕ (Aarne) Антті Аматус

А́АРНЕ (Aarne) Антті Аматус

ААРНЕ (Aarne) Антті Аматус

(5.XII 1867, м. Порі — 5.II 1925, Хельсінкі)

- фін. фольклорист. Навчався 1893 — 98 в Петербурзі. З 1922 — професор Хельсінк. ун-ту. Послідовник фінської школи. Методи досліджень А. відзначаються формалізмом і схематичністю. Осн. праці: "Покажчик казкових типів" (1910; пізніше його грунтовно доповнив амер. фольклорист С. Томпсон), "Основи порівняльного вивчення казок" (1913), "Порівняльне вивчення загадок" (т. 1 — 3, 1918). На основі його "Покажчика..." М. Андреєв уклав рос. "Покажчик казкових сюжетів за системою Аарне" (1929) і покажчик укр. казкових сюжетів (залишився в рукописі), який частково використано при укладанні укр. частини видання "Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка" (Л., 1979). На покажчик Аарне — Томпсона є посилання у виданнях "Бібліотеки української усної народної творчості". У своїх дослідженнях А. звертався й до укр. фольклору, зокрема в розвідці "Кілька паралелей фінських казок з російськими та іншими слов'янськими" (1898) навів зразки укр. казок за збірниками Б. Грінченка, М. Драгоманова, І. Рудченка, П. Чубинського, О. Кольберга, В. Ястрєбова. На "Покажчик казкових типів" А. опубл. 1912 рецензію В. Гнатюк.

І. П. Березовський.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me