АВВАКУМ ПЕТРОВ

АВВАКУ́М ПЕТРОВ

• АВВАКУМ ПЕТРОВ

[24.XI (4.XII) 1620 або 1621, с. Григорово, тепер Великомурашкінського р-ну Горьков. обл. — 14 (24). IV 1682, Пустозерський острог, тепер тер. Ненецького авт. округу Арх. обл.]

- рос. письменник, публіцист, протопіп, засновник старообрядництва. Як противник церк. реформ був ув'язнений, за наказом царя спалений живцем. Осн. твір А. П. — автобіогр. повість "Житіє протопопа Аввакума" (1672 — 75), в якій змальовано картини сусп.-політ. життя, насичені етногр. описами. В "Житії..." виявились як реліг.-фанатичні, так і антифеод. тенденції старообрядництва. Мова творів А. П. відзначається живою образністю, емоційністю, багатством прислів'їв та приказок. Прихильник ідей І. Вишенського, А. П. часто використовував його стилістичні прийоми. Творчість А. П. досліджував М. Гудзій (передмова й коментар до кн. "Житіє протопопа Аввакума, ним самим написане, та інші його твори", 1934).

Тв.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960.

Літ.: Демкова С. Житие протопопа Аввакума. Л., 1974.

Л. М. Копаниця.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me