АВЕРІНЦЕВ Сергій Сергійович

АВЕ́РІНЦЕВ Сергій Сергійович

• АВЕРІНЦЕВ Сергій Сергійович

(10.XI 1937, Москва)

- рос. рад. літературознавець, перекладач, мистецтвознавець, доктор філол. наук з 1978, член-кор. АН СРСР з 1987. Закінчив 1961 Моск. ун-т. Автор праць з історії духовної культури антич. періоду та доби раннього християнства. Досліджує проблеми візантійської культури і л-ри ("Візантійська риторика", 1986), взаємодії культур. заг. питання теорії образу й худож. творчості ("Аналітична психологія К. Г. Юнга і закономірності творчої фантазії", 1975), філософії культури, історії рос. поезії 20 ст. ("Поезія Вячеслава Іванова", 1975), нім. л-ри. Перекладає з давньоєвр., давньогрец. (Платон, Каллімах), лат. (поезія вагантів), франц., німецької та ін. мов. А. належать статті з питань давньоруського мист-ва ("До розуміння змісту напису над конхою центральної апсиди Софії Київської", 1972) та ін.

Тв.: Плутарх и античная биография. М., 1973; Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.

І. Д. Бажинов.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me