АДРІАНОВА-ПЕРЕТЦ Варвара Павлівна

АДРІА́НОВА-ПЕРЕТЦ Варвара Павлівна

• АДРІАНОВА-ПЕРЕТЦ Варвара Павлівна

[30.IV (12.V) 1888, Ніжин, тепер Черніг. обл. — 6.VI 1972, Ленінград]

- рос. і укр. рад. літературознавець, текстолог, бібліограф, педагог, чл.-кор. АН УРСР з 1926 і АН СРСР з 1943. Дружина В. М. Перетца. Закінчила 1912 Київ. ун-т. Магістерська дисертація — "Житіє Олексія чоловіка божого в давній руській літературі і народній словесності" (1917). З 1934 працювала в Ін-ті рос. л-ри АН СРСР (Пушкінський дім), 1947 — 51 — зав. сектором давньорус. л-ри. Перша друкована праця — "Київський уривок псалтиря XIV віку" (1908). Осн. теми численних розвідок А.-П. — укр.-рос. літ. зв'язки, рос. демократична л-ра, зокрема сатира 17 — 18 ст., старовинний театр. паломницька л-ра, взаємозв'язки давньорус. л-ри і фольклору, поетичні стилі Давньої Русі, "Слово о полку Ігоревім", "Задонщина". Співавтор багатьох колективних праць ("Історія російської літератури", 1941 — 48, та ін.).

Тв.: Сцена та костюм в українському театрі XVII — XVIII вв. "Україна", 1925, № 3; Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в. М. — Л., 1937; Древнерусская повесть, в. 1. М. — Л., 1940 [бібліографія у співавт. з В. Покровською]; "Слово о полку Игореве". Библиография изданий, переводов, исследований. М. — Л., 1940; Очерки поэтического стиля Древней Руси. М. — Л., 1947; З історії сатирично-гумористичної рукописної української літератури XVII — XVIII ст. "Радянське літературознавство", 1957, № 4; "Слово о полку Игореве" и памятники русской литературы XI — XIII веков, Л., 1968; Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974.

Літ.: Горячева Р. И. Варвара Павловна Адрианова-Перетц [Библиографический указатель]. М., 1963.

Л. Є. Махновець.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. Адріанова-Перетц Варвара Павлівна — 1888-1972, укр. і рос. літературознавець, текстолог, бібліограф, член АН України; вивчала літературну історію писемних пам'яток Давньої Русі; текстологічні дослідження Слово о полку Ігоревім; праці: Нариси з історії рос. Універсальний словник-енциклопедія