акростихові поети

акростихові́ поети

• акростихові поети

, акровіршеві поети — автори акростихів, що поширювалися в 17 — 18 ст. на Україні передусім рукописно. Завдяки акростихам до нашого часу дійшли імена і прізвища багатьох поетів (бл. 100): Агапон ("Ах так жаль..."); Адріян, можливо Шубович ("Ах, мой боже, чилі ж може..."); Андрієвський Василь ("Ах, смотри, кто жив..."); Андрій ("Аггельски радости нині...", "Агнец божий, син бог..."); Антоній, можливо Метельський ("Ах, юж час приходить..."); Армашенко Іван, друкар "Синопсиса" ("К читателю сего лвтописца от типографов..."); Бардинський О. ("Піснь святителю Николаю..."); Григорович-Барський Василь ("Востани, о душе..."); Бачинський Ілля ("І мні тяжкий жаль, немалий..."); Борсуг; Боннський ("СвятЂй мученицЂ ПараскевЂ"); Буховецький Іван, автор ряду акровіршів "Кам'янського богогласника" (1734); Василій, піп чи попович, автор ряду акростихів з рукописів 18 ст.; Васіян Бро... ("Велиим гласом и ужасом днесь..."); Венедикт ("Возбранной діво мати..."); Вислоцький Дионисій ("На усЂкновеніе честныя главы св. Іоанна"); Вольський Іван, автор ряду акростихів з рукописних збірників 18 ст.; Вюсяник Іван ("ПЂснь о погребЂ); Гавакій Василь; Гавриїл ("Граде славній, Вифлееме..."); Георгій, автор ряду акровіршів з рукописних збірників 18 ст.; Герасим ("Год пребогатий..."); Гешицький Іван ("ПЂснь на Воскресеніе"); Голюбич чи Г. Любич ("Гойне днесь крикнЂте..."); Григорій ("Гей ти горда дівчинойко...", "Мусиш ти ся признати..."); Дем'ян ("Да прійдет всему миру радость..."); Димитрій, можливо Туптало (Ростовський), автор ряду акростихів з рукописних збірників 18 ст.; Дионисій ("Піснь о воскресеніи мертвих"); Длонський Лукаш ("Лакнущий свЂтЂ"); Добросинський Антон ("Ах, удивися..."); Достоєвський ("ПЂснь покаянная"); Дроздовський, автор ряду акростихів із збірки "Начало з богом пЂсней" (1806); Дуйковський П. ("ПЂснь на сошествіе Святого духа"); Дунаївський, автор ряду акростихів з рукопису 18 ст.; Дяченко Стефан ("Страданіе мученика прославляймо..."); Євстапій ("Елеон-гора нинЂ свЂтится..."); Запотоцький Павло ("ПрійдЂте крикнЂте на тріумф согласно..."); Запотоцький Петро ("Патріарси тріумфуйте..."); Зукевич ("ЗЂница неба ведет на себе..."); Івасенко ("Іордан-рЂка течет трепешуща..."); Івашко Григорій Овруцький-войський ("Pieśń do sw. Ojca Bazylego W."); Іліаш ("Іоан Предитеча, пророком славный..."); Іосиф ("Истинное чудо явися..."); Йосип ("Ой під вишнею, під черешнею..."); Каспарович, нотаріус ("Peśń Pannie Cudotwornei Poczaiowskiey"); Кастевич Теодор ("Фальшивая юность, зрадлива фортуна..."); Корецький Роман, автор ряду акростихів з "Богогласника" та рукописних зб. 18 ст.; Коростенський Іустин; Костецький ("Крини лЂти, юни дЂти..."); Кривицький Григорій ("КрикнЂте радосно...", "Гори и холми весело играйте..."); Криницький Стефан; Кузьма Василь; Кулик, автор твору "Историчніе вЂрши", що є поетичним переспівом однієї з новел Боккаччо; Кульчицький Яків ("ПЂснь святителю Христовому Николаю"); Кучинський Теодор, парох Медовський ("ПЂснь великомученицЂ ВарварЂ"); Ладинський Павло ("Планет княжич небесных..."); Левицький, автор ряду акростихів з рукописних зб. 18 ст.; Левковський Дмитро (1759 — 1821), автор ряду пісень з "Богогласника" і численних акростихів з рукописних зб. 18 ст.; Ледуховський Станіслав ("ПЂснь Подкаменецкой богородицЂ"); Любовичівна Анна ("Ах, мой милий, зла недоля..."); Маркевич Антим ("Міру всему точиши мира..."); Мартинович Іван ("Мирликійський чудотворче..."); Мастиборський Іван, автор численних акровіршів з "Богогласника" і рукописних зб. 18 ст.; Медзинський ("Мире окрестніє странни..."); Микола ("На торжество вси мирно сотецЂмся..."); Мишковський ("Мысль и разум люцкій..."); Моравський Іван (1633 — 1700), автор ряду віршів з "Богогласника" та рукописних зб. 18 ст.; Навичинський Іван, дяк ("НинЂ вси днесь веселЂмся...", "НинЂ весна благодати..."); Николай ("Непрестанно господа о нас моли..."); Онуфрій Базиліанин ("Pieśń do św. Onufrego Pustelnika"); Павло ("Полно вам шумЂти, зеления луги..."); Падальський Олександр ("ПЂснь о свЂтЂ); Пазій Гедеон ("ГорЂ, горЂ, душе моя..."); Парфюновна Анисія, інокиня ("Із болистю серца вопию до бога..."); Парфенович Герасим ("Іисусе мой пренайсладший..."); Пасовський Іван ("Играй всецЂло вся Римская страна..."); Пастелій Іван ("ПЂснь Пастелія); Пахомський ("Пустинніє птыци и вы вси горлицы..."); Пашковський Василь, автор акровіршів з "Богогласника" і рукописних зб. 18 ст.; Пашковський Іван, автор ряду акровіршів з "Богогласника" і рукописного збірника 1742 — 64 pp.; Петро ("Піснь о марности світа"); П'ясецький Симеон ("Предстательницу о смертной годинЂ..."); Радецький Г. ("Райдуся, Вефтлеемска странна...", "Готовися Вефлееме..."); Реутський Йосип ("Мире оскресний, сие себі внемли..."); Рійницький Димитрій ("ПЂснь Вознесенія"); Руденський ("Роди вси днесь возгласите..."); Савчак ("Сей день свЂтлостен...", "Страшное слишаніе..."); Самуїл ("Се славное, предивное чудо..."); Свентовський ("ПЂснь на Успеніе пресвятые богородицы"); Сильвестер А., автор ряду акровіршів з книги "ПЂсни благоговЂйныя" (Почаїв, 1806); Симон ("СнидЂтся, вси празнолюби..."); Соколовський Кіндрат; Сопатицький ("ПЂснь на Рождество пресвятыя богородицы"); Тарнавський Василь, автор ряду акровіршів з "Богогласника" і рукописного зб. 18 ст.; Тарнавський Микола; Телесницький Іван; Теодор ("ПЂснь на воведеніе пресвятыя богородицы"; Тимофій Рж... ("Ти на кресте, творче мой..."); Толстий Потап ("Постань, монархо, з високого трону..."); Феодор, автор ряду акровіршів з "Богогласника" та рукописних зб. 18 ст., можливо Кучинський Теодор; Туровський Іван ("ИзлЂй мнЂ, боже, со небесе росу..."); Ус Йосип ("ПЂснь святим апостолам Петру і Павлу"); Франциск Ускурда; Шубович ("ПЂснь на преображеніе господнє"); Яволенко П. ("Я, сирота, блукаюся..."); Якимович ("ПЂснь св. Іоанну Богослову"); Яків ("Ізбранная естесь панно..."); Яків Я. ("Яко богом предизбранную...") та ін. Багато А. п. представлено у таких виданнях: Гнатюк В. "Угроруські духовні вірші" (Львів, 1902), Яворський Ю. А. "Материалы для истории старинной песенной литературы в Подкарпатской Руси" (Прага, 1934), "Давній український гумор і сатира" (К., 1959), "Пісні та романси українських поетів", т. 1 — 2 (К., 1956), "Аполлонова лютня. Київські поети XVII — XVIII ст." (К., 1982), "Антологія української поезії", т. 1 (К., 1984).

Літ.: Франко І. Карпаторуське письменство XVII — XVIII вв. В кн.: Франко І. Зібрання творів, т. 32. К., 1981; Щурат В. Із студій над Почаївським "Богогласником". Квестії авторства і часу повстаня деяких пісень. Львів, 1908; Возняк М. З культурного життя України XVII — XVIII вв. Львів, 1912; Возняк М. Матеріали до історії української пісні і вірші. Тексти й замітки, в. 1 — 3. Львів, 1913 — 25; Щеглова С. А. "Богогласник". Историко-литературное исследование. К., 1918; Щевчук В. Невідомі вірші з київських рукописів XVIII ст. "Радянське літературознавство", 1981, № 7; Шевчук В. Загадкові пісні з.рукопису Івана Гряделевича. "Київ", 1984, № 1.

В. О. Шевчук.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me