Автоматизована система керування

Автоматизированная система управления (АСУ) — automated control system — àutomatisiertes Steuersystem – АС, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об’єктами. Призначена для автоматизації процесів збирання та пересилання інформації про об'єкт керування, її перероблення та видавання керівних дій на об'єкт керування (ДСТУ 2226-93); сукупність економіко-математичних методів, технічних засобів (ЕОМ, пристроїв відображення інформації, засобів зв’язку та ін.) і організаційної структури, що забезпечують раціональне керування складними об’єктами і процесами. АСК дає змогу розв’язувати задачі перспективного та оперативного планування виробництва, оперативного розподілу завантаження обладнання, оптимального розподілу обладнання та використання ресурсів і ін. АСК належить до класу людино-машинних систем і складається з функціональної і забезпечуючої частин. Функціональна частина включає систему моделей планово-економіч. і управлінських задач, забезпечуюча частина — інформаційну і техн. бази, матем. забезпечення, економіко-організац. базу та ін. Інформац. база АСК — це розміщена на машинних носіях інформації сукупність всіх масивів даних, необхідних для автоматизації управління об'єктом або процесом. Техн. база – комплекс техн. засобів збору, передачі, обробки, накопичення і видачі даних, а також пристроїв, що безпосередньо впливають на об'єкти управління. Матем. (програмне) забезпечення АСК поділяється на системне і спеціальне. Перше включає операційні системи (ОС), призначені для управління роботою пристроїв обчисл. машини, організації черговості виконання обчисл. робіт, контролю й управління процесом обробки даних, а також для автоматизації роботи програмістів. За допомогою операційних систем здійснюється також звернення до ЕОМ з віддалених абонентських пунктів. Спец. матем. забезпечення включає пакети прикладних програм, що здійснюють організацію й обробку даних з метою реалізації необхідних функцій управління в рамках певних економіко-матем. та організац. моделей. Розрізняють такі основні типи АСК: системи організаційного (або адміністративного) керування (АСОК) і керування технологічними процесами (АСК ТП). До АСОК входять автоматизовані системи керування підприємством (АСКП), галузеві автоматизовані системи керування (ГАСК) і спеціалізовані автоматизовані системи керування функціональних органів управління господарством. До останніх належать автоматизовані системи планових розрахунків (АСПР), держстатистики (АСДС), керування матеріально-технічним постачанням (АСК МТП), керування науково-технічним процесом (АСК НТП) та ін. Відомі АСУ об’єктів гірничої промисловості, напр., збагачувальних фабрик, шахт, кар’єрів.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me