автоматизована система керування підприємством

Автоматизированная система управления предприятием (АСУП) — Computer-Aided Manufacturing (CAM) — automatisiertes System zur Leitung eines Betriebes – АС, призначена для ефективного керування виробничо-господарчою діяльністю підприємства. ДСТУ 2226-93. Головна мета АСКП (АСУП) – автоматизація інформаційних процесів на підприємстві й удосконалення форми організації виконування цих процесів. В АСКП виділяють функціональні та забезпечувальні підсистеми.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me