абсолютна похибка вимірювання

Абсолютная погрешность измерения — absolute error of measurement — absoluter Messfehler – різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини. ДСТУ 2681-94.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me