абсолютна похибка засобу вимірювань

Абсолютная погрешность средства измерений — absolute error of a measuring instrument — absoluter Fehler des Messgerätes (Messmittels) – різниця між показом засобу вимірювань та істинним значенням (значиною) вимірюваної величини за відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобу вимірювань з об'єктом вимірювання. ДСТУ 2681-94.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me