абсолютна температура

Абсолютная температура — absolute temperature — absolute Temperatur – 1) Температура Т, яка вiдлiчується за термодинамiчною шкалою температур вiд абсолютного нуля температури і вимірюється в кельвінах (К). Реперними точками шкали А.т. є абсолютний нуль, при якому припиняється тепловий рух молекул i залишаються тiльки їх нульовi коливання, та потрiйна точка води, при якiй лiд, вода i водяна пара перебувають у термодинамiчнiй рiвновазi. Вiдстань мiж цими точками дiлиться точно на 273,16 частин, якi називаються кельвiнами (K). Таке число взято для найкращого узгодження кельвiна з градусами Цельсія (оC) мiжнародної температурної шкали. Температуру за Цельсiєм, визначену ртутним термометром, можна перевести в А.т. за допомогою простого спiввiдношення T = (t0C+273,16)K. 2) Температура, що вимірюється від абсолютного нуля. 3) Температура за термодинамічною шкалою температур, визначена в кельвінах.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me