абсолютна чутливість засобу вимірювань

Абсолютная чувствительность средства измерений — absolute sensitivity of instrument (measurement) — absolute Empfindlichkeit des Meßgerätes (Meßmittels) – чутливість засобу вимірювань, яка визначається значенням відношення зміни сигналу на виході до зміни значення величини, що вимірюється. ГОСТ 16263-70.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me