абсорбція

Абсорбция — absorption — Absorption, Absorbieren, Aufsaugen, Einsaugen, Aufnahme — вбирання газів або рідин, а також електромагнітних коливань (світла і звуку) всім об'ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла, що є абсорбентом. А. — один з видів сорбції рідини. А. — основа технологічних процесів вилучення парів води, вуглеводневих компонентів, сірчаних сполук і т.п. з потоків природного та синтетичного газів, очищення (знешкодження) газових викидів з метою охорони довкілля. Розрізняють хімічну та фізичну А. При хімічній А. компонент, який абсорбується, зв’язується в рідкій фазі у вигляді хімічної сполуки. При фізичній А, розчинення газу не супроводжується хімічною реакцією; поглинання компонента відбувається доти, поки його парціальний тиск у газовій фазі вищий від рівноважного тиску над розчином. А. процес вибірковий і оборотний. Величина А. (як наслідок дії), тобто поглинання, вбирання, всмоктування, визначаються розчинністю певного газу в рідкому розчиннику, а швидкість процесу (дії) – різницею концентрацій у газовій суміші і рідині. Якщо концентрація газу в рідині вища, ніж у газовій суміші, то він виділяється із розчину (десорбція). Вилучення речовини з розчину всім об’ємом рідкого адсорбента (екстракція) та із газової суміші розплавами (оклюзія) – процеси аналогічні А. Часто А. супроводжується утворенням хімічних сполук, (хемосорбція) і поверхневим поглинанням речовини (адсорбція). А. набрала значного поширення в коксохімічній промисловості для вловлювання сирого бензолу з коксового газу, а також для аналізу газів, у т.ч. рудникової атмосфери. А. використовується в збагаченні к.к. для надання збагачуваним мінералам бажаних властивостей або регулювання стану чи властивостей середовища, в якому здійснюється процес збагачення, а також для очищення відпрацьованих газів (повітря) від пилу та шкідливих газових домішок. Для реалізації А. використовують спеціальні пристрої — абсорбери; абсорбційне очищення газів провадиться у скруберах — апаратах зі зрошенням водою, суспензією або спеціальним розчином.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. абсорбція — абсо́рбція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. абсорбція — -ї, ж., фіз., хім. 1》 Дія за знач. абсорбувати і абсорбуватися. 2》 Вбирання, всмоктування. 3》 Один із видів сорбції, який полягає у поглинанні речовин із суміші газів рідиною. 4》 Поглинання електромагнітного випромінювання або звуку при проходженні їх через рідину. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. абсорбція — АБСО́РБЦІЯ, ї, ж. 1. фіз., хім. Поглинання, вбирання якої-небудь речовини із розчину або з газу всією масою іншої речовини. При абсорбції поглинання відбувається у всьому об'ємі абсорбента (на відміну від адсорбції... Словник української мови у 20 томах
  4. абсорбція — абсо́рбція (від лат. absorptio – поглинання) вбирання газів або рідин, а також світла і звуку всім об’ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. абсорбція — 1. вбирання речовини, найчастіше газу, усім об'ємом ін. речовини — рідини або твердого тіла; використовується у виробництві сірчаної кислоти, H2SO4 — а. триокису сірки у воді; 2. поглинання матерією світла, звуку та елементарних частинок (електронів, нейтронів). Універсальний словник-енциклопедія
  6. абсорбція — I. ВБИРА́ННЯ (УБИРА́ННЯ) (втягування в себе пари, рідини, газу, поживних речовин і т. ін.), ВСМО́КТУВАННЯ, ВСО́ТУВАННЯ, ПОГЛИНА́ННЯ, АБСО́РБЦІЯ спец., АДСО́РБЦІЯ спец. Збільшення об'єму клітини (рослини).. Словник синонімів української мови
  7. абсорбція — АБСО́РБЦІЯ, ї, ж., фіз., хім. Дія за знач. абсорбува́ти і абсорбува́тися; вбирання, всмоктування; поглинання. Інтенсивність ультразвуків.. змінюється завдяки їх абсорбції (поглинанню) і розсіюванню у відповідному середовищі (Наука.., 8, 1963, 50). Словник української мови в 11 томах
  8. абсорбція — рос. абсорбция (від латин. absoptio — поглинання) — залучення до підприємницько-фінансової діяльності держави осіб — іммігрантів з належними їм іноземними капіталами. Eкономічна енциклопедія