абсорбція

абсо́рбція

іменник жіночого роду

Джерело: Орфографічний словник української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. абсорбція — Абсорбция — absorption — Absorption, Absorbieren, Aufsaugen, Einsaugen, Aufnahme — вбирання газів або рідин, а також електромагнітних коливань (світла і звуку) всім об'ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла, що є абсорбентом. Гірничий енциклопедичний словник
  2. абсорбція — -ї, ж., фіз., хім. 1》 Дія за знач. абсорбувати і абсорбуватися. 2》 Вбирання, всмоктування. 3》 Один із видів сорбції, який полягає у поглинанні речовин із суміші газів рідиною. 4》 Поглинання електромагнітного випромінювання або звуку при проходженні їх через рідину. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. абсорбція — АБСО́РБЦІЯ, ї, ж. 1. фіз., хім. Поглинання, вбирання якої-небудь речовини із розчину або з газу всією масою іншої речовини. При абсорбції поглинання відбувається у всьому об'ємі абсорбента (на відміну від адсорбції... Словник української мови у 20 томах
  4. абсорбція — абсо́рбція (від лат. absorptio – поглинання) вбирання газів або рідин, а також світла і звуку всім об’ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. абсорбція — 1. вбирання речовини, найчастіше газу, усім об'ємом ін. речовини — рідини або твердого тіла; використовується у виробництві сірчаної кислоти, H2SO4 — а. триокису сірки у воді; 2. поглинання матерією світла, звуку та елементарних частинок (електронів, нейтронів). Універсальний словник-енциклопедія
  6. абсорбція — I. ВБИРА́ННЯ (УБИРА́ННЯ) (втягування в себе пари, рідини, газу, поживних речовин і т. ін.), ВСМО́КТУВАННЯ, ВСО́ТУВАННЯ, ПОГЛИНА́ННЯ, АБСО́РБЦІЯ спец., АДСО́РБЦІЯ спец. Збільшення об'єму клітини (рослини).. Словник синонімів української мови
  7. абсорбція — АБСО́РБЦІЯ, ї, ж., фіз., хім. Дія за знач. абсорбува́ти і абсорбува́тися; вбирання, всмоктування; поглинання. Інтенсивність ультразвуків.. змінюється завдяки їх абсорбції (поглинанню) і розсіюванню у відповідному середовищі (Наука.., 8, 1963, 50). Словник української мови в 11 томах
  8. абсорбція — рос. абсорбция (від латин. absoptio — поглинання) — залучення до підприємницько-фінансової діяльності держави осіб — іммігрантів з належними їм іноземними капіталами. Eкономічна енциклопедія