адсорбція

Адсорбция — adsorption — Adsorption, Adsorbieren, Adsorbierung — вбирання (поглинання) газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла (адсорбенту). Розрізняють фізичну А. і хемосорбцію. Фізична А. зумовлена ван-дер-ваальсовими, або електростатичними, силами притягання частинок адсорбованої речовини до частинок адсорбенту. При хемосорбції молекули поглинутої речовини вступають у хімічну реакцію з молекулами адсорбенту. Оборотність процесу фізичної А. створює сприятливі умови для послідовного проведення процесів А. (поглинання речовини адсорбентом) та десорбції (вилучення з адсорбенту поглиненої речовини). А. широко застосовується в сорбційній техніці, лежить в основі очистки, розділення газів та рідин тощо. Зокрема А. широко застосовується в хімічній та нафтохімічній промисловості для очищення нафтопродуктів, рекуперації летких розчинників, розділення газів та рідин, глибокої сушки газів. Зокрема, А. – основа технологічних процесів тонкого очищення газових та інших потоків при невисокому початковому вмісті в них цільового компонента (див. адсорбційне очищення газу). А. є одним з головних чинників процесу флотації к.к.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. адсорбція — АДСО́РБЦІЯ, ї, ж., фіз., хім. Поглинання, вбирання речовини з розчину чи газу поверхнею твердого тіла або поверхневим шаром рідини. Словник української мови у 20 томах
  2. адсорбція — -ї, ж., фіз., хім. Поглинання, вбирання поверхнею тіла частинок газу або окремих складових розчину. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. адсорбція — Накопичення частинок однієї речовини на поверхні іншої речовини (адсорбента) внаслідок дії міжмолекулярних сил або утворення хіміч. сполук; використовується для виділення окремих складників з газових або рідких сумішей. Універсальний словник-енциклопедія
  4. адсорбція — АДСО́РБЦІЯ, ї, ж., фіз., хім. Поглинання, вбирання поверхнею тіла частинок газу або окремих складових частин розчину. Властивість вугілля та інших твердих тіл удержувати на своїй поверхні частинки газів, пари і розчинених речовин називається адсорбцією (Хімія, 9, 1956, 107). Словник української мови в 11 томах
  5. адсорбція — адсо́рбція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. адсорбція — адсо́рбція (від лат. ad – до, в, при і sorbeo – поглинаю) вбирання газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. адсорбція — I. ВБИРА́ННЯ (УБИРА́ННЯ) (втягування в себе пари, рідини, газу, поживних речовин і т. ін.), ВСМО́КТУВАННЯ, ВСО́ТУВАННЯ, ПОГЛИНА́ННЯ, АБСО́РБЦІЯ спец., АДСО́РБЦІЯ спец. Збільшення об'єму клітини (рослини).. Словник синонімів української мови