активаційний аналіз

Активационный анализ — activation analysis — *Aktivierungsanalyse — якісне і кількісне визначення складу речовини, яке базується на вимірюванні енергії випромінювання і періодів напіврозпаду радіоактивних ізотопів, які утворюються в речовині, що досліджується при опроміненні її нейтронами, протонами, альфа-частками, гамма-квантами та ін. Висока селективність і чутливість А.а., простота операцій, експресність дозволяють широко застосовувати А.а., для аналізу мінеральної сировини і продуктів її переробки. Велика проникна здатність первинного і вторинного випромінювань для нейтронного і гамма-активаційного аналізу дозволяє використовувати ці методи не тільки для контролю аналіт. проб, але також для непідготовлених проб і безперервного контролю в трансп. потоках. Перспективне також застосування А.а. в геохімії рідких і розсіяних елементів.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. активаційний аналіз — активаці́йний ана́ліз (від лат. activus – діяльний і аналіз) визначення якісного й кількісного складу речовин за випромінюванням ними радіоактивних ізотопів. Словник іншомовних слів Мельничука