активаційний аналіз вод

Активационный анализ вод — activation analysis of waters — *Aktivierungsanalyse for Wasser, Wasser-Aktivierungsanalyse – базується на вивченні ядерних реакцій при опроміненні проби нейтронами або гамма-променями. В результаті утворюються ізотопи, які кількісно визначаються за їх активністю. Чутливість аналізу досягає n*10-3 мкг/л.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me