гомео...

ГОМЕО...

Перша частина складних слів, що означає подібність чи однаковість, напр.: гомеопа́тія, гомео́зис, гомеоморфі́зм.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гомео... — Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "подібний", "однаковий", "той самий"; пишеться разом: гомеопатія, гомеополярний, гомеостат. Літературне слововживання
  2. гомео... — Перша частина складних слів, що означає подібність чи однаковість. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. гомео... — (від грец. όμοιος – подібний, однаковий) у складних словах означає «подібний», «однаковий», «той самий». Словник іншомовних слів Мельничука
  4. гомео... — рос. гомео... (від грец. homoios — подібний, однаковий) — у складних словах означає "подібний", "однаковий", "той самий" (напр., гомеостат). Eкономічна енциклопедія