контр...

КОНТР...

Префікс, що вживається для творення слів із значенням “протилежний чомусь”, “який протидіє комусь, чомусь”, напр.: контрбала́нс, контрмане́вр, контрмі́на, контрпропози́ція.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. контр... — контра... Префікс, що вживається для творення слів із значенням "протилежний чомусь", "який протидіє комусь, чомусь", напр.: контрбаланс, контрманевр, контрпропозиція, контрапункт і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. контр... — контр..., контра... (від лат. contra – проти) префікс, що означас «проти»; в музиці ще – октавою нижче. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. контр... — рос. контр.., контра... (від латин. contra — проти) — префікс, що означає "проти" (напр., контрпропаганда — агітація, пропаганда навпаки, проти). Eкономічна енциклопедія
  4. контр... — КОНТР..., КОНТРА... Префікси, що означають "протилежний чомусь", "який протидіє комусь, чомусь", "проти"; пишуться разом: контрбаланс, контрманевр, контрамарка, контрапункт (контр- пишеться через дефіс у словах контр-адмірал, контр-адміральський). Літературне слововживання
  5. контр... — Проти... Словник чужослів Павло Штепа