при

ПРИ, прийм., з місц. в. Сполучення з прийм. при виражають:

Просторові відношення

1. Уживається з позначенням предмета, місця, простору.

2. Уживається з позначенням.

3. Уживається з позначенням предмета, який включає у свій склад те, що є його частиною або чимсь підпорядкованим, допоміжним.

– Маємо одне місце на робфак при сільськогосподарському інституті (М. Стельмах);

– Ви забуваєте, що й садок при хаті є і хлів, – ніяковіючи, говорив хлопець (М. Зарудний).

4. Уживається з позначенням місця, установи, організації і т. ін., де хто-небудь виконує службові або інші обов'язки, займає якусь посаду.

Стара не раз сварилася з чоловіком, що рішив довести “діло” до краю, – вивести сина “в люди”, себто в писарі при волості або в прикажчики при економії (М. Коцюбинський);

[Чоловік:] Послухаю тебе, шановний брате, але ти знаєш, як у нас при війську? З життям мені прийдеться попрощатись, коли зламаю звичай (Леся Українка);

Пасьчиха лише господарка при домі, чи могла вона осягнути чоловікові гадки і заміри? (К. Гордієнко).

Часові відношення

5. Уживається з позначенням.

6. Уживається з позначенням.

Об'єктні відношення

7. Уживається з позначенням.

8. Уживається з позначенням особи, яка має в наявності що-небудь.

[Парвус:] Мої думки хай краще будуть при мені (Леся Українка);

Харитон Макарович дав на ту юшку перцю і цибулину – цей рибальський припас він завжди тримав при собі (Ю. Мокрієв).

Обставинні відношення

9. Уживається з позначенням способу дії або стану.

10. Уживається з позначенням.

11. Уживається з позначенням особи, у присутності якої щось відбувається.

Не при нас писано (приказка);

Денис згадав, як вона вилаяла Петра в крамниці, та ще й при людях (І. Нечуй-Левицький);

Хоч не його діло повчати при батькові чужу дитину, але Супрун таки повчає (М. Стельмах).

12. Уживається для вказівки на стан, у якому хто-небудь перебуває.

– Вона, кажуть, була при надії від тебе (І. Франко);

Віла при житті зісталась, тільки серце крів'ю обкипіло (Леся Українка);

Бути при смерті.

Означальні відношення

13. Уживається для вказівки на вигляд, зовнішність, вік або якусь іншу ознаку кого-, чого-небудь.

Вродлива та при здоров'ї, Катря кидається кожному в очі (Панас Мирний);

Хоч він і при літах, а все ж справжній мужчина (Григорій Тютюнник);

Він був середнього зросту, не те, щоб гладкий, але при тілі (І. Муратов).

Умовні відношення

14. Уживається з позначенням явища, події і т. ін., які виступають умовою чого-небудь.

На старість підтоптавсь [Лев], нема вже тії [тої] сили. Що при здоров'ї мав (Л. Глібов);

[Орест:] При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний! (Леся Українка);

Зітхне стара, при нагоді розповівши Тоні щось із тієї давньої давнини (О. Гончар);

Стеля од вітру сиплеться, а при воді зовсім розкисне (В. Логвиненко).

Допустові відношення

15. Уживається з позначенням обставин, незважаючи на які можливий який-небудь стан, виконується якась дія.

При глибокому снігу й при колючому морозі послано гінців у всі краї (Іван Ле);

– При всій своїй відмінності ці всі плани [переселення] об'єднує страх перед майбутнім (М. Стельмах).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. при — при прийменник незмінювана словникова одиниця Орфографічний словник української мови
  2. при — див. близько Словник синонімів Вусика
  3. при — прийм. Вж. у словосп.: при владі бути, при всьому тому, при грошах бути, при дорозі (і біля дороги), при свідках, при штабі числитися. Літературне слововживання
  4. при — прийм., з місц. в. Сполучення з прийм. при виражають: Просторові відношення: 1》 Уживається з позначенням предмета, місця, простору: а) біля, поблизу якого щось відбувається; б) біля, поблизу якого щось розташовується, міститься; в) в якому... Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. при — БІ́ЛЯ прийм., з род. в. (указує на місце перебування або розташування кого-, чого-небудь поблизу когось або чогось), ПОБІ́ЛЯ, КРАЙ, ОКРА́Й розм.; ПРИ з місц. в., ПО́ПРИ із знах., рідше місц. в., діал. Словник синонімів української мови
  6. при — При кому, чому, прийм. Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. при — При чи за? З прийменниками при й за трапляється чимало помилок на письмі й з уст. Візьмімо такі фрази: «При будуванні клубу ми застосували всі нові технічні досягнення»; «При бажанні цього можна досягти»; «Це можна здійснити при всіх обставинах». «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича
  8. при — ПРИ, прийм., з місц. відм. Сполучення з прийм. при виражають: Просторові відношення 1. Уживається з позначенням предмета, місця, простору: а) біля, поблизу якого щось відбувається. Ніч прийшла, лягли старі обоє, При ногах їх спать лягла дівчина (Фр. Словник української мови в 11 томах
  9. при — При предл. 1) При, возлѣ. Сидять... гуси при березі. Св. Л. 226. Три явори посадила сестра при долині. Шевч. 393. Була в мене небога, при мені вона і зросла. МВ. ІІ. 19. У нас при душі копійки нема. Г. Барв. 283. 2) Во время. При згоді були люде. Камен. Словник української мови Грінченка