файл

ФАЙЛ, ч.

1. род. у, інформ. Пойменований набір інформації, однотипною за структурою і способом використання в ЕОМ, який у процесі обробки і передачі розглядається як єдине ціле.

Таблиця контролю є текстовим файлом і може бути реалізована довільним текстовим редактором (з наук.-попул. літ.);

Комерційний банк надсилає платіжні документи в розрахункову палату у вигляді файлів з електронними платіжними документами, які передаються по каналах електронного зв'язку з допомогою електронної пошти (з наук. літ.).

2. род. а. Прозора поліетиленова папка для зберігання паперів.

Файл з документами.

△ (1) Архіво́ваний файл, інформ. – файл, записаний на диску, перев. у стислій формі з метою тривалого зберігання.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. файл — файл іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. файл — У. Цілісна сукупність даних у зовнішній пам’яті комп’ютера, що має власну назву і яку розглядають у процесі передавання й обробки інформації як єдине ціле. Літературне слововживання
  3. файл — [файл] -ла, м. (на) -л'і, мн. -лие, -л'іў Орфоепічний словник української мови
  4. файл — -у, ч. 1》 спец. Сукупність взаємопов'язаних блоків інформації, яка розпізнається комп'ютером як одне ціле. || Набір даних на логічному рівні розглядання. Контрольний файл — файл, створений виконуваними операторами для забезпечення контролю за даними. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. файл — Окремий набір даних, записаний у зовнішній пам'яті комп'ютера; має певний формат і назву; може містити текст, малюнок, програму та ін. Універсальний словник-енциклопедія
  6. файл — рос. файл (англ. file — реєстратор) — 1. Підшиті папери, картотека. 2. Набір даних, спеціально організована структура їх у зовнішній пам'яті ЕОМ, що розглядається в процесі передання й обробки інформації як єдине ціле. Eкономічна енциклопедія