файл

-у, ч.

1》 спец. Сукупність взаємопов'язаних блоків інформації, яка розпізнається комп'ютером як одне ціле.

|| Набір даних на логічному рівні розглядання.

Контрольний файл — файл, створений виконуваними операторами для забезпечення контролю за даними.

2》 Прозора поліетиленова папка для зберігання паперів.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. файл — файл іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. файл — У. Цілісна сукупність даних у зовнішній пам’яті комп’ютера, що має власну назву і яку розглядають у процесі передавання й обробки інформації як єдине ціле. Літературне слововживання
  3. файл — [файл] -ла, м. (на) -л'і, мн. -лие, -л'іў Орфоепічний словник української мови
  4. файл — ФАЙЛ, ч. 1. род. у, інформ. Пойменований набір інформації, однотипною за структурою і способом використання в ЕОМ, який у процесі обробки і передачі розглядається як єдине ціле. Словник української мови у 20 томах
  5. файл — Окремий набір даних, записаний у зовнішній пам'яті комп'ютера; має певний формат і назву; може містити текст, малюнок, програму та ін. Універсальний словник-енциклопедія
  6. файл — рос. файл (англ. file — реєстратор) — 1. Підшиті папери, картотека. 2. Набір даних, спеціально організована структура їх у зовнішній пам'яті ЕОМ, що розглядається в процесі передання й обробки інформації як єдине ціле. Eкономічна енциклопедія