кластер

кластер, род. кластера, мн. кластери, род. мн. кластерів

(англ. cluster — накопичення)

декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо.

Обчислювальний кластер потрібен для збільшення швидкості обрахунків за допомогою паралельних обчислень (Буров).

Така система, на відміну від кластерів, не схожа на єдиний комп'ютер, а служить спрощеним засобом розподілу обчислень (Буров).

Джерело: Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. кластер — кла́стер іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. кластер — Кластер — cluster — Cluster, Klaster – 1) Багатоядерні комплексні сполуки, в основі яких лежить об’ємний скелет (чарунка, комірка) з атомів металів, зв’язаних між собою. Гірничий енциклопедичний словник
  3. кластер — -а, ч., спец. 1》 Абстрактний тип даних. 2》 Підмножина об'єктів із певними наборами ознак, які виявляються за кластерного аналізу. 3》 муз. Співзвуччя, утворене малими або великими секундами. 4》 фіз. Система з великої кількості слабо пов'язаних атомів або молекул. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. кластер — (англ. cluster — гроно, скупчення, tone cluster — гроно звуків) — за визначенням Г.Кауела — співзвуччя, утворене щільним скупченням малих або великих секунд, що є обов’язковою умовою трактування цього скупчення, як К. До К. належать і пентакорди. Словник-довідник музичних термінів
  5. кластер — КЛА́СТЕР, а, ч. 1. Об'єднання декількох однорідних елементів, що може розглядатися як самостійна одиниця з певними властивостями. У Харкові створили кластер інформаційних технологій (із журн. Словник української мови у 20 томах
  6. кластер — (англ. сluster) група усіх предметів; cluster analysis – метод, за зразком якого групи класифікуються відповідно до певних характеристик; cluster sampling – відбір зразків на основі чітко визначених груп... Економічний словник