гедонізм

(від грецьк. hedone — насолода, задоволення)

етичний принцип, відповідно до якого вищою метою і основним мотивом поведінки людини є насолода, задоволення

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гедонізм — ГЕДОНІЗМ (від грецьк. ηδονή — задоволення) — напрям в етиці, згідно з яким критерієм моралі та принципом її пояснення є досягнення насолоди. Прагнення до насолоди тлумачиться як природна властивість людини, джерело й мета її вдосконалення. Засновник... Філософський енциклопедичний словник
  2. гедонізм — гедоні́зм (від грец. ηδονή – насолода) філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне – аскетизм. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. гедонізм — Етична доктрина, згідно з якою задоволення є єдиним благом, метою життя і гол. мотивом вчинків людей. Універсальний словник-енциклопедія
  4. гедонізм — Життенасолода, споживацтво Словник чужослів Павло Штепа
  5. гедонізм — -у, ч., філос. Ідеалістичний напрям в етиці, за яким насолода, приємність є найвищим благом, метою життя. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. гедонізм — Гедоні́зм, -му, -мові (гр.) Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. гедонізм — рос. гедонизм (від грец. hedone- насолода) — філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне — аскетизм. Eкономічна енциклопедія
  8. гедонізм — ГЕДОНІ́ЗМ, у, ч., філос. Напрям в етиці, за яким насолода, приємність є найвищим благом, метою життя. Аскетична етика ще не встигла закорінитися в поганському світі, в цій традиційним гедонізмом надиханій Гуцулії (М. Словник української мови у 20 томах
  9. гедонізм — гедоні́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  10. гедонізм — ГЕДОНІ́ЗМ, у, ч., філос. Ідеалістичний напрям в етиці, за яким насолода, приємність є найвищим благом, метою життя. Словник української мови в 11 томах