маркетинг

(від англ. marketing market — ринок, базар)

система управління виробничо-збуткової та масової обслуговуючої діяльності, заснованої на комплексному аналізі ринку; передбачає вивчення і прогнозування попиту, цін, створення нових видів послуг і товарів, реклами, паблік — рилейшнз

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. маркетинг — (англ. marketing) 1. діяльність, що забезпечує виробникам товарів і послуг своєчасну реакцію на зміни ситуації на ринку, а споживачам краще задоволення їхніх потреб; комплексна система заходів для організації керування виробничо-збутовою діяльністю... Економічний словник
  2. маркетинг — ма́ркетинг (від англ. marketing – торгівля, спродаж) організація збуту товарів на зовнішньому ринку. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. маркетинг — МА́РКЕТИНГ, у, ч., екон. 1. Система управління господарською діяльністю, спрямована на врахування вимог ринку та активний вплив на попит з метою розширення збуту товарів. Словник української мови у 20 томах
  4. маркетинг — -у, ч. Система організації та управління діяльністю підприємства, фірми, що передбачає комплексне урахування положення на ринку збуту для прийняття рішень. || Організація збуту товарів на зовнішньому ринку. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. маркетинг — Діяльність, спрямована на визначення потреб споживачів, формування продукту, створення й утримання попиту, усталення ринкової політики. Універсальний словник-енциклопедія
  6. маркетинг — [маркеитиенг і маркетиенг] -гу, м. (на) -гу Орфоепічний словник української мови
  7. маркетинг — У. Одна із систем управління й організації діяльності великих корпорацій щодо виготовлення нової продукції, виробництва й збуту товарів чи надання послуг з метою одержання монопольного прибутку за допомогою комплексного врахування процесів... Літературне слововживання
  8. маркетинг — ма́ркетинг іменник чоловічого роду діяльність, спрямована на врахування вимог ринку та активний вплив на попит Орфографічний словник української мови
  9. маркетинг — рос. маркетинг комплексна система організації виробництва (як основного засобу формування пропозиції товарів), формування попиту, збуту і продажу товарів, сервісного обслуговування... Eкономічна енциклопедія