менеджмент

(від англ. management, to manage — управляти)

сукупність принципів, методів і форм управління виробничими процесами

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. менеджмент — рос. менеджмент 1. Сукупність принципів, методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних планів, досягнення ефективності виробництва і збільшення прибутку. 2. Керівництво підприємством (фірмою). Eкономічна енциклопедія
  2. менеджмент — [менеиджмеинт] -нту, м. (на) -н'т'і, мн. -нтие, -н'т'іў Орфоепічний словник української мови
  3. менеджмент — (англ. management) вид управління; діяльність, спрямована на перетворення вихідної ситуації в бажану; сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та збільшення прибутку. Економічний словник
  4. менеджмент — -у, ч. 1》 Сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності, збільшення прибутків. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. менеджмент — У. Мистецтво керувати інтелектуальними, фінансовими, сировинними, матеріальними ресурсами з метою якнайефективнішої виробничої діяльності. Літературне слововживання
  6. менеджмент — ме́неджмент (англ. management) капіталістична організація управління менеджерами. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. менеджмент — ме́неджмент іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  8. менеджмент — Особливий різновид управління діями найманого персоналу підприємств та ін. суб'єктів економіки; включає створення, контроль за виконанням і постійне коригування механізмів роботи підприємства відповідно до актуальних потреб. Універсальний словник-енциклопедія
  9. менеджмент — Управління виробництвом на основі застосування сучасних методів, форм, принципів і структур управління для досягнення поставлених цілей (підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку і т.п.). англ. management; нім. Management n; угор. menedzsment; рос. менеджмент. Словник із соціальної роботи