плюралізм

(від лат. pluralus — множинність)

характеристика демократичної політичної системи, при якій соціальні групи мають можливість для реалізації своїх інтересів через своїх представників (політичні партії, суспільні, церковні та інші організації)

Джерело: Словник іншомовних соціокультурних термінів на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. плюралізм — Плюралі́зм, -му, -мові Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 2. плюралізм — I філософський погляд, згідно з яким в дійсності чи в пізнанні існує (діє) багато різних, незалежних, осн. елементів (субстанцій, принципів, факторів, сил і т.п.); протилежність монізму; Арістотель, Тома з Аквіну, Ґ. Ляйбніц. Універсальний словник-енциклопедія
 3. плюралізм — плюралі́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 4. плюралізм — [пл'урал’ізм] -му, м. (на) -м'і Орфоепічний словник української мови
 5. плюралізм — -у, ч. 1》 Філософська (метафізична) концепція, відповідно до якої дійсність складається з багатьох самостійних сутностей, що не утворюють абсолютної єдності. 2》 Множина рівноправно конкуруючих течій, сил у політиці, ідеології, релігії і т. ін. Концепція плюралізму. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. плюралізм — ПЛЮРАЛІЗМ (від лат. pluralis — множинний) — термін, що позначає: 1) Філософські ідеї, вчення, теорії, в яких на різних концептуальних засадах осмислюється поняття "множинності" як кількісного виміру реальності... Філософський енциклопедичний словник
 7. плюралізм — ПЛЮРАЛІ́ЗМ, у, ч. Ідеалістичне філософське вчення, світогляд, за яким в основі світу і його явищ лежать численні самостійні, незалежні духовні сутності; протилежне монізм. Словник української мови в 11 томах
 8. плюралізм — ПЛЮРАЛІ́ЗМ, у, ч. Ідеалістичне філософське вчення, світогляд, за яким в основі світу і його явищ лежать численні самостійні, незалежні духовні сутності; протилежне монізм. Словник української мови у 20 томах
 9. плюралізм — Ідеологія, котра не лише не приймає якусь одну точку зору за ідеальну, але й сама функціонує в безліч способів. Вона становить альтернативу конкуруючим ідеологіям комуналізму та індивідуалізму... Енциклопедія політичної думки
 10. плюралізм — плюралі́зм (від лат. pluralis – множинний) переважно ідеалістична філософська концепція, за якою все існуюче складається з множини самостійних, рівнозначних сутностей, що не зводяться до єдиного начала. Протилежне – монізм. Визнання множинності істин. Словник іншомовних слів Мельничука
 11. плюралізм — Філософське вчення, що визнає декілька або багато джерел та видів буття. У сфері політики плюралізм передбачає здійснення управління різними партіями, а також групами, які взаємодіють з ними; розподіл влади; наявність легальної опозиції... Словник із соціальної роботи