анімація соціально-культурна

1. Діяльність, спрямована на розвиток і зміни соціального спілкування людей, суспільних структур і вдосконалення умов для дій окремих індивідів і соціальних груп. 2. Спосіб ведення соціально-культурної роботи в різних сферах суспільної діяльності.

англ. social-cultural animation; нім. sozial-kulturelle Animation; угор. szociál-kulturális animáció; рос. анимация социально-культурная.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me