апарат державний

Сукупність закладів, організацій, їх працівників, які здійснюють обслуговування сфери державного управління всіх рівнів. Державний апарат реалізує дві основні взаємопов’язані функції. По-перше, він здійснює рішення керівництва, політичних еліт і тим самим пов’язує їх з населенням. По-друге, через нього проходить зворотній зв’язок населення з інститутами державної влади. Подібна роль, відносна незалежність апарату від керівництва, організаційна стійкість, професіоналізм та інші характеристики апарату підкреслюють його значимість та необхідність у процесі державного управління і керівництва всіма галузями державної влади.

англ. state apparatus; нім. Staatsapparat m -(e)s, =; угор. államapparátus; рос. аппарат государственный.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me