апарат органів виконавчої влади

Організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, які призначені для здійснення консультативних чи обслуговуючих функцій щодо виконання відповідними органами закріплених за ними повноважень (компетенції). До особового (персонального) складу апарату органів виконавчої влади відносяться державні службовці та інші працівники апарату.

англ. organs of executive authority; нім. der Staatsapparat der Exekutivmachtsorgane; угор. államigazatási szervek apparátusa; рос. аппарат органов исполнительной власти.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me