атестація робочих місць за умовами праці

Комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

англ. attestation of work places for labour conditions; нім. die Attestierung der Arbeitsplätze nach den Arbeitsbedingungen; угор. munkahelyi körülmények értékelése; рос. аттестация рабочих мест за условиями труда.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me