атестація робочих місць

Комплексна оцінка кожного робочого місця на відповідність прогресивним технічним, технологічним, організаційним рішенням, вимогам охорони праці, передовому досвіду, нормативам і стандартам з метою його вдосконалення. Основними задачами а.р.м. є збалансованість їх кількості з численністю працюючих, підвищення ефективності виробництва, підвищення продуктивності праці, раціональне використання основних фондів і капіталовкладень. При проведенні цієї роботи забезпечується: виявлення робочих місць, що не відповідають прогресивним рішенням; розробка міроприємств по раціоналізації і їх реалізації; скорочення використання ручної і важкої фізичної праці; зменшення кількості робочих місць з несприятливими умовами праці; ліквідація малоефективних робочих місць; збільшення коефіцієнта змінності роботи обладнання, введення технічно обгрунтованих норм та ін..

англ. attestation of work places; нім. die Attestierung der Arbeitsplätze; угор. Munka körülmények atesztációja; рос. аттестация рабочих мест.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. атестація робочих місць — рос. аттестация рабочих мест комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність нормативним вимогам за технічним, організаційним рівнем, умовами праці і техніки безпеки. Eкономічна енциклопедія