баланс трудових ресурсів

Система показників, яка характеризується численністю трудових ресурсів і їх використання; складова частина балансу народного господарства. Баланс складається з двох частин: в першій відображені наявні трудові ресурси, у другій – розподіл їх за видами зайнятості (в суспільному виробництві, на навчанні з відривом від виробництва, в домашньому підсобному господарстві), сферами і галузями господарства. Важливою народногосподарською пропорцією являється розподіл трудових ресурсів між виробничою і невиробничою сферами і між окремими галузями у них. Б.т.р. дозволяє визначити величину трудових ресурсів, забезпечувати планомірний їх розподіл по сферах і галузях діяльності, обгрунтовано здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів у відповідності з потребами народного господарства.

англ. balance-sheet of laboured resources; нім. Arbeitskräftebilanz f=; угор. munkaerő egyensúly; рос. баланс трудовых ресурсов.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. баланс трудових ресурсів — рос. баланс трудовых ресурсов баланс, що відображає джерела формування чисельності трудових ресурсів, їх професійного складу, розміщення, напрямів використання, вибуття, ступеня зайнятості, продуктивності праці, а також джерел поповнення. Eкономічна енциклопедія