банк даних

Сукупність кадрової інформації, сконцентрованої на визначеному місці, доступному для її спеціального використання. Наприклад, на підприємствах можуть бути створені банки даних по робочих місцях, нормативах їх використання, резерві керівників, неповнолітніх, робітниках передпенсійного віку і інших категоріях персоналу. Об’єм і структура Б.д. залежать від специфіки підприємства і рівня кадрової роботи. В автоматизованих системах організуються автоматизовані б.д., в яких дані накопичуються і використовуються автоматично.

англ. data bank; нім. Datenbank f=, -en; угор. adatbank; рос. банк данных.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. банк даних — рос. банк данных нагромаджена, систематизована, сконцентрована (в архівах, бібліотеках, каталогах, картотеках, пам'яті комп'ютера) інформація (економічного, політичного, історичного та ін. Eкономічна енциклопедія