екологія соціальна

Наука, що вивчає специфічні закономірності взаємовідносин між людиною як природно-соціальною істотою і оточуючим середовищем. Історичний аналіз предмету Е.с. виділяє два основні напрямки: 1) становлення і розвиток класичної екології, що відбувається в руслі біологічних дисциплін і вичленування екологічної сфери з біологічного знання; 2) вивчення розвитку взаємовідносин комплексного синтетичного об’єкту типу “суспільство – оточуюче середовище”.

англ. social ecology; нім. soziale Ökologie; угор. szociális ökológia; рос. экология социальная.

Джерело: Словник із соціальної роботи на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. екологія соціальна — ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА — термін, введений у науковий обіг у 20-х рр. XX ст. амер. соціологами, представниками Чиказької школи — Парком, Берджесом, Макензі, котрі досліджували взаємозалежність між просторовою організацією міст, організацією праці... Філософський енциклопедичний словник