гамма

ГА́ММА, и, ж. Назва третьої букви грецького алфавіту.

◊ Га́мма-промі́ння — невидимі промені, що є короткими електромагнітними хвилями, які можуть проникати крізь непрозорі предмети.

Найбільшу проникаючу здатність має гамма-проміння, що проходить навіть крізь значні товщі свинцю (Наука.., 11, 1957, 16);

От уже цілком розв’язано проблему контролю шва [сталі], не потім, коли його можна просвітити гамма-промінням, а в роботі (Собко, Біле полум’я, 1952, 218).

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гамма — гамма, род. гамми, мн. гамми, род. мн. гам (від гр. γάμμα – третя літера грецької абетки) псевдовипадкова числова послідовність... Фізико-технічний словник-мінімум
  2. гамма — га́мма іменник жіночого роду назва третьої літери грецького алфавіту Орфографічний словник української мови
  3. гамма — Гамма — gamma — Gamma — 1) Позасистемна одиниця маси, що її іноді застосовують для вимірювання малих мас. 1 γ = 10-6 г (мікрограм). 2) Позасистемна одиниця напруженості магнітного поля. 1 γ = 10-5 Е (стотисячна частка ерстеда). 3. Коефіцієнт контрастності. Гірничий енциклопедичний словник
  4. гамма — -и, ж. 1》 Назва третьої букви грецького алфавіту. 2》 Стотисячна частка ерстеда (одиниці напруженості магнітного поля). 3》 В психофізиці – віддаленість будь-якого стимулу від порога чутливості. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. гамма — ГА́ММА, и, ж. Назва третьої літери грецького алфавіту. Відображенням у друці специфіки української мови стало впровадження видавцями літери “ґ”, графічна форма якої була розроблена на основі одного з накреслень грецької гамми (з наук. літ.). Словник української мови у 20 томах
  6. гамма — га́мма (грец. γάμμα – Γ, γ) 1. Третя літера грецького алфавіту. 2. Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді для вимірювання малих мас. 1 Г. дорівнює 10-6 г (мікрограм). 3. Назва стотисячної частки ерстеда. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. гамма — рос. гамма 1. Третя літера грецького алфавіту. 2. Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді для вимірювання малихмас. і Г = 106г (мікрограм). З. У складних словах означає стан речовини (напр., гамма-проміння). Eкономічна енциклопедія