емісія

ЕМІ́СІЯ¹, ї, ж., фін. Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів.

..монополія [у Франції] забезпечує монопольні зиски від емісій (Ленін, 22, 1950, 215).

ЕМІ́СІЯ², ї, ж., фіз. Виділення, випромінювання електронів, іонів твердими або рідкими тілами в навколишнє середовище.

Метали в розжареному стані мають властивість випромінювати вільні електрони; це явище має назву термоелектронної емісії (Осн. радіотехн., 1957, 10).

Джерело: Словник української мови (СУМ-11) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. емісія — Емі́сія: — випуск в обіг паперових грошей і цінних паперів [44-2] Словник з творів Івана Франка
  2. емісія — емі́сія 1 іменник жіночого роду випуск цінних паперів емі́сія 2 іменник жіночого роду випромінювання Орфографічний словник української мови
  3. емісія — I -ї, ор. -єю. Випуск банкнотів, цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами. Пох. емісійний (емісійний банк). II Висилання електронів, іонів з поверхні твердих і рідких тіл під впливом нагрівання, освітлення тощо. Пох. емісійний. Літературне слововживання
  4. емісія — [еим’іс'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  5. емісія — I -ї, ж., фін. Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів. Емісія грошей. Емісія векселя — видача векселя векселедавцем на користь векселетримача. Емісія грошей — випуск в обіг грошей як у готівковій, так і в безготівковій формах. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. емісія — Випуск (грошей) Словник чужослів Павло Штепа
  7. емісія — (англ. emіssion) випуск паперових грошей та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами. Економічний словник
  8. емісія — емі́сія (від лат. emissio – випуск, випромінювання) випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами. Словник іншомовних слів Мельничука
  9. емісія — Емі́сія, -сії, -сією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  10. емісія — рос. эмиссия (латин. emissio — випуск, випромінювання) — випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів відповідними уповноваженими державою органами та акціонерними товариствами. Eкономічна енциклопедія