емісія

емі́сія

I -ї, ж., фін.

Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів. Емісія грошей.

Емісія векселя — видача векселя векселедавцем на користь векселетримача.

Емісія грошей — випуск в обіг грошей як у готівковій, так і в безготівковій формах.

Емісія карток — діяльність банківської установи з випуску платіжних карток, відкриття рахунків клієнтам і виконання розрахунків за із застосуванням виданих нею платіжних карток.

Емісія цінних паперів — випуск в обіг акцій, облігацій, скарбничих зобов'язань та інших цінних паперів.

Скарбнича емісія (емісія державної скарбниці) — випуск в обіг білетів державної скарбниці та державних цінних паперів.

Фідуціарна емісія — випуск банкнот та інших грошових знаків, які не забезпечені запасом золота емісійного банку.

II -ї, ж., фіз.

Виділення, випромінювання електронів, іонів твердими або рідкими тілами в навколишнє середовище. Термоелектронна емісія. Фотоелектронна емісія.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. емісія — Емі́сія: — випуск в обіг паперових грошей і цінних паперів [44-2] Словник з творів Івана Франка
  2. емісія — емі́сія 1 іменник жіночого роду випуск цінних паперів емі́сія 2 іменник жіночого роду випромінювання Орфографічний словник української мови
  3. емісія — I -ї, ор. -єю. Випуск банкнотів, цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами. Пох. емісійний (емісійний банк). II Висилання електронів, іонів з поверхні твердих і рідких тіл під впливом нагрівання, освітлення тощо. Пох. емісійний. Літературне слововживання
  4. емісія — [еим’іс'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  5. емісія — Випуск (грошей) Словник чужослів Павло Штепа
  6. емісія — (англ. emіssion) випуск паперових грошей та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами. Економічний словник
  7. емісія — емі́сія (від лат. emissio – випуск, випромінювання) випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами. Словник іншомовних слів Мельничука
  8. емісія — Емі́сія, -сії, -сією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  9. емісія — ЕМІ́СІЯ¹, ї, ж., фін. Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів. ..монополія [у Франції] забезпечує монопольні зиски від емісій (Ленін, 22, 1950, 215). ЕМІ́СІЯ², ї, ж., фіз. Словник української мови в 11 томах
  10. емісія — рос. эмиссия (латин. emissio — випуск, випромінювання) — випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів відповідними уповноваженими державою органами та акціонерними товариствами. Eкономічна енциклопедія