важливий

ВАЖЛИ́ВИЙ (який має особливе значення, заслуговує особливої уваги), ВЕЛИ́КИЙ, ВЕЛИЧЕ́ЗНИЙ підсил., ВИЗНАЧНИ́Й, ПОВА́ЖНИЙ, ВАГО́МИЙ, ВАГОВИ́ТИЙ рідше, НЕМАЛОВА́ЖНИЙ, ЗНАЧУ́ЩИЙ, НЕЗВИЧА́ЙНИЙ підсил., СЕРЙО́ЗНИЙ, ВА́ЖНИЙ розм.; ВИРІША́ЛЬНИЙ, ЦІ́ННИЙ, НЕОЦІНЕ́ННИЙ підсил., ДОРОГОЦІ́ННИЙ підсил., КАРДИНА́ЛЬНИЙ підсил. книжн., НЕОЦІ́ННИЙ підсил. рідше, ДОРОГИ́Й рідко (який має основне значення, визначає дальший хід чогось, допомагає в чомусь); ГРАНДІО́ЗНИЙ, ІСТОРИ́ЧНИЙ, ЕПОХА́ЛЬНИЙ книжн. (який має велике значення для цілої епохи, тривалого часу); ЗНАЧНИ́Й, ЗНАЧЛИ́ВИЙ рідше, ПОМІ́ТНИЙ, НЕАБИ́ЯКИЙ, НЕМАЛИ́Й (досить важливий). Дуже важливі події сталися в світі (О. Довженко); Ішли партизани ярами, борами, На діло велике ішли (П. Воронько); Визначні події в житті народу.. неодмінно відбиваються в народній творчості (М. Рильський); Я сидів і дивився на воду І про речі поважні гадав (В. Самійленко); Місткі слова знаходить поет для розкриття ваговитої думки (з газети); Немаловажна справа; Найсвятіший обов'язок молодого літератора — створювати такі художні полотна, які були б суспільно значущими (В. Козаченко); Йому треба було одвезти в одно місто доручення в одній серйозній справі (М. Коцюбинський); Справа була вельми важна (Б. Грінченко); Друге, що в моєму дитинстві було вирішальним для характеру моєї творчості, це любов до природи, правильне відчуття краси природи (О. Довженко); Крутизна траєкторії мін у горах виявилась особливо цінною (О. Гончар); Я гаряче потиснув руку Марії Кіндратівні, мовчазливо дякуючи старій за неоціненне повідомлення (Ю. Збанацький); Гинули одні, А інші виривалися із виру, Приносячи дорогоцінні вісті (М. Рильський); Мистецтво й доба, художник і час — ці питання завжди були для письменників і митців кардинальними й животрепетними (О. Левада); Грандіозні успіхи в галузі космонавтики; Ніхто ще не знав про історичну нараду, в якій він за одним столом з народними полководцями щойно брав участь (О. Гончар); Епохальний твір мистецтва; Значна подія; Помітним досягненням нашої літератури останніх років став роман у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" (з журналу). — Пор. знаме́нний.

ГОЛОВНИ́Й (який має найбільше значення), НАЙГОЛОВНІ́ШИЙ підсил., НАЙВАЖЛИВІ́ШИЙ підсил., ОСНОВНИ́Й, ЧІ́ЛЬНИЙ, ПРОВІДНИ́Й, ПЕ́РШИЙ, НАЙПЕ́РШИЙ підсил., ЩОНАЙПЕ́РШИЙ підсил., ПЕРШОРЯ́ДНИЙ, ЦЕНТРА́ЛЬНИЙ, ФУНДАМЕНТА́ЛЬНИЙ, ГЕНЕРА́ЛЬНИЙ, МАГІСТРА́ЛЬНИЙ, СТРИЖНЕ́ВИЙ (СТРИЖНЬОВИ́Й рідше), КАРДИНА́ЛЬНИЙ, КЛЮЧОВИ́Й, СТАНОВИ́Й рідше, ПЕРЕ́ДНІЙ рідше; ВИЗНАЧА́ЛЬНИЙ, ВИРІША́ЛЬНИЙ, ВИРІШНИ́Й рідше (від якого все залежить); КОНСТИТУТИ́ВНИЙ (який становить основу чого-небудь); ОСНОВОПОЛО́ЖНИЙ (який дає основу чому-небудь). Головною темою їхніх розмов була перемога (О. Гончар); І ще одна, може найголовніша, причина потягнула Марусяка до Ясенова: там жила Олена Срібнарчучка (Г. Хоткевич); Вітя найважливішим у житті вважав обережність (В. Козаченко); Основна.. риса українського історичного епосу — це патріотизм (М. Рильський); Ще в гімназії він з власної охоти навчився кількох європейських язиків (мов), прочитав у кождім із них чільні твори літератури (І. Франко); Одна з істотних ознак, власне найістотніша ознака моди — скороминущість, а одна з провідних, вирішальних ознак мистецтва — довготривалість (М. Рильський); Перша честь козака є шанувати товариство (О. Довженко); Добробут народний та воля — то наша найперша засада (П. Грабовський); Питання оволодіння майстерністю і, зокрема, робота над образом має для молодих поетів першорядне значення (А. Малишко); Центральна тема більшості творів шістдесятих років — учений і народ, наука і суспільство (М. Логвиненко); Одним із фундаментальних напрямів сучасної науки є фізика атомного ядра (з журналу); Генеральний принцип; Патріотична тема — одна із магістральних тем нашої літератури (з газети); Стрижневе завдання; Мистецтво і доба, художник і час — ці питання завжди були для письменників і митців кардинальними (О. Левада); Питання ядерного роззброєння — ключова проблема сучасності (з газети); Питання про впливи на письменника інших письменників у наших критиків займає чогось переднє місце (С. Васильченко); Визначальною рисою розвитку .. літератури й мистецтва завжди була і є передусім її суспільна актуальність (О. Левада); Як це трапилось, що .. він не подумав про вирішальну роль контрольної лабораторії в проведенні цього експерименту? (Ю. Шовкопляс); Всяке насильство приват-доцент Можар вважає злочином перед основоположними постулатами загальнолюдського гуманізму, на яких він вихований (Ю. Щербак). — Пор. 1. важли́вий, суттє́вий.

ЗНАМЕ́ННИЙ (про день, подію, явище і т. ін. — надзвичайний, дуже важливий у якомусь відношенні), ВИЗНАЧНИ́Й, ІСТОРИ́ЧНИЙ. Так почався той знаменний день, в який всі люди готувалися сказати своє слово за прожитий рік (В. Кучер); Визначні події в житті народу.. неодмінно відбиваються в народній творчості (М. Рильський); Ніхто ще не знав про його призначення, про історичну нараду, в якій він за одним столом з народними полководцями брав участь (О. Гончар). — Пор. важли́вий, 1. урочи́стий.

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. важливий — див. поважний Словник синонімів Вусика
 2. важливий — важли́вий прикметник Орфографічний словник української мови
 3. важливий — Важливий, -а, -е 1) Тяжелый, вѣскій. Серце, що ворушиться од жалю гнівного та од туги важливої. МВ. (О. 1862. І. 75). 2) Важный. Желех. Те зілля дуже важливе од порухи. Словник української мови Грінченка
 4. важливий — ВАЖЛИ́ВИЙ, а, е. 1. Який має велике, особливе значення. – Не той воїн, хто не підупав духом у важливому ділі, а той добрий воїн, хто все витерпить, і хоч ви йому що, а він все-таки доскочить свого... (О. Словник української мови у 20 томах
 5. важливий — (який має особливе значення) великий, визначний, значущий, (досить важливий) помітний, серйозний, поважний, (для епохи) історичний, грандіозний. Словник синонімів Полюги
 6. важливий — важли́вий (рідше ва́жний, вели́кий) птах; важли́ва (рідше ва́жна, вели́ка, не проста́) пти́ця. Людина, яка займає високе становище в суспільстві й має владу, вагу, великий вплив. Фразеологічний словник української мови
 7. важливий — ВАЖЛИ́ВИЙ, а, е. 1. Який має велике, особливе значення. — Не той воїн, хто не підупав духом у важливому ділі, а той добрий воїн, хто все витерпить, і хоч ви йому що, а він все-таки доскочить свого… (Довж. Словник української мови в 11 томах
 8. важливий — -а, -е. 1》 Який має велике, особливе значення. || у знач. ім. важливе, -вого, с. 2》 заст. Тяжкий, значний силою прояву. Великий тлумачний словник сучасної мови
 9. важливий — [важливией] м. (на) -вому /-в'ім, мн. -в'і Орфоепічний словник української мови
 10. важливий — (значенням) ваговитий, вагомий, д. важний; (почин) цінний, вартісний; (крок) відповідальний; ок. неабиякий, пор. АКТУАЛЬНИЙ. Словник синонімів Караванського
 11. важливий — Важли́вий, -ва, -ве Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 12. важливий — ВАЖЛИВИЙ – ВАЖНИЙ Важливий. Який має велике, особливе значення. Вж. зі сл.: вантаж, виріб, висновок, етап, договір, документ, дослід, завод, засіб, захід, крок, метал, об’єкт, процес, район, ритуал, рубіж, стимул, факт, фактор, віха, галузь, деталь... Літературне слововживання