детальний

ГРУНТО́ВНИЙ (який характеризується повнотою, глибиною), ГЛИБО́КИЙ, ПО́ВНИЙ, ВИЧЕ́РПНИЙ, ШИРО́КИЙ, РОЗШИ́РЕНИЙ, РОЗГО́РНУТИЙ, РОЗГО́РНЕНИЙ, ПОГЛИ́БЛЕНИЙ, ДОКЛА́ДНИЙ, РЕТЕ́ЛЬНИЙ, ДЕТА́ЛЬНИЙ, ДЕТАЛІЗО́ВАНИЙ, СКРУПУЛЬО́ЗНИЙ (який здійснюється з урахуванням усіх деталей); ВСЕБІ́ЧНИЙ (УСЕБІ́ЧНИЙ), ВСЕСТОРО́ННІЙ (УСЕСТОРО́ННІЙ) (який розглядає, охоплює щось з усіх боків); СОЛІ́ДНИЙ, ФУНДАМЕНТА́ЛЬНИЙ, КАПІТА́ЛЬНИЙ, МОНУМЕНТА́ЛЬНИЙ (про дослідження, видання і т. ін.); ПРОНИ́КЛИВИЙ (який передає суть чого-небудь). Без ґрунтовних знань нового трактора не освоїш (С. Журахович); Сердечно дякую Вам.. за цей прекрасний, високопоетичний і глибокий твір (поему "Мойсей") (М. Коцюбинський); Всі знання, набуті за двадцять років роботи, знайшли в цьому фільмі ("Щорс") своє повне відображення (О. Довженко); Не важко було досвідченому газетяреві відновити думку промовця, коли він дав такі вичерпні тези (І. Ле); Часто виступає (бригадир), дає розширені "інтерв'ю" (П. Інгульський); (Ярошенко:) Лист обласного управління слід надрукувати, але до нього додати розгорнутий вступ від редакції (О. Левада); Питання про внутрішні і формальні зв'язки билин та дум, яке не раз порушувалось дослідувачем, потребує ще свого поглибленого вивчення (М. Рильський); — Треба буде дорогою скласти промову та коротеньку, але гарну, докладну (І. Нечуй-Левицький); Ретельні дослідження археологів.. стверджують слова Геродота (С. Журахович); Самієв разом з начальником штабу взявся розробляти детальний план операції (О. Гончар); Деталізований опис; Скрупульозний аналіз; Настала хвилина, коли Олин подив перед всебічною обізнаністю Завадки перетворився у сумнів (Ірина Вільде); Щоби така критика була вірна, мусить бути повною і всесторонньою, опиратися на повнім і широкім зображенню суспільності (І. Франко); З-під його (І. Франка) пера вийшов цілий ряд солідних наукових праць (М. Коцюбинський); Фундаментальна монографія; Багато хто знає польського письменника Владислава Реймонта, автора капітального твору "Селяни" (В. Еллан); Таку монументальну річ, як "Гайдамаки", ще для видань 1939 року взялись перекладати одночасно О. Твардовський і Б. Турганов (М. Рильський); Хороші й проникливі праці про доробок автора "Вершників" з'явилися у нас після його смерті (М. Рильський).

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. детальний — дета́льний прикметник Орфографічний словник української мови
  2. детальний — (звіт) докладний, вичерпний, повний, деталізований, з подробицями; (розгляд) всебічний; З. П. старанний, ретельний, точний, пунктуальний. Словник синонімів Караванського
  3. детальний — [деитал'нией] м. (на) -ному/-н'ім, мн. -н'і Орфоепічний словник української мови
  4. детальний — -а, -е. Який ураховує всі подробиці; докладний, вичерпний. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. детальний — Дрібничий, дрібничний, дріботний, частковий, докладний Словник чужослів Павло Штепа
  6. детальний — дета́льний докладний, той, що стосується подробиць; пов’язаний з деталями. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. детальний — Дета́льний, -на, -не Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. детальний — ДЕТА́ЛЬНИЙ, а, е. Який ураховує всі подробиці; докладний, вичерпний. Добре було б, якби достали добру і детальну карту (мапу) Полтавщини.. Словник української мови в 11 томах