підмурок

ОСНО́ВА (те головне, на чому тримається, на що спирається що-небудь — про суспільно-політичні, культурні, психологічні та ін. поняття), ПІДВА́ЛИНИ перев. мн., ЗАСА́ДИ мн., БА́ЗА, ҐРУНТ, БА́ЗИС, ПІДҐРУ́НТЯ, ПІДМУРІ́ВОК, ПІДМУ́РОК, ФУНДА́МЕНТ, УСТО́Ї мн., ПІДСТА́ВА, ПІДКЛА́Д, ПІДКЛА́ДКА, ПІДМУРІ́ВКА рідше, ПІДМУ́Р'Я рідше, ПІДМУ́Р рідше, ТЛО рідше, ТЕ́РЕН заст. Зв'язок поколінь, наступність народних ідеалів — така основа вічних понять Земля, мати, Батьківщина (з журналу); Австрійські урядовці часом доручали будування тюрем, цих підвалин своєї держави, приватним підприємцям (Т. Масенко); У 1917 р. І. Замичківський працює у Національному театрі, побудованому на засадах великої професіональної культури (з журналу); Тоня сміливо стояла понад усякими надбудовами кохання, а оскільки він теж шукав у ньому тільки бази, ця жінка йому приємно заімпонувала (В. Підмогильний); Мої підозріння мали під собою деякий ґрунт (В. Винниченко); Матеріальний базис суспільства, його економічний лад визначають і соціально-політичний характер та духовне обличчя нації (з журналу); Крутий проримський курс разом з насильною латинізацією греко-католицької церкви виплекує ідеальне підґрунтя для всіляких антирелігійних.. концепцій (Ірина Вільде); Твори Д. Гурамішвілі лягли брилою у підмурівок не лише великої грузинської, а й великої української культури (з газети); Задум був високий і гідний захоплення: перебудувати увесь дім нашого співжиття.. А може, звести і зовсім новий дім, але на первісному, нерукотворному фундаменті соціальної справедливості, що відкидає експлуатацію людини людиною (Б. Олійник); Нема сенсу ідеалізувати людей. Часи застою в багатьох спотворили моральні устої, підірвали твердість переконань (з газети); Що ти для видющих — лише підстава для кпину, А для осудливих — підстава догани (І. Драч); На Русь прийшло.. лицарство казковою появою, яка виросла на підкладі споминів про хрестоносні походи (Юліан Опільський); Наукова підкладка дослідження; — Мислиме об'єднання племен (землі Руської) кладе підмур'я непереможної держави — держави русичів (Д. Міщенко); Тепер рискувати безоглядно своїм станом і всім, чим володів, чого досягнув, що поклало міцні підмури для майбутнього, було б безумством (Н. Рибак); Серед братчиків почалися також суперечки на релігійнім тлі, деякі браття перейнялися лютеранством (І. Крип'якевич); Тут насувається питання: який був кінець сього письменства? Чи підготовило воно терен для нової народної літератури, чи перетворилося органічно в нові, вищі форми? (І. Франко).

ФУНДА́МЕНТ (основа будівлі, конструкції), ПІДВА́ЛИНИ мн., ОСНО́ВА, ПІДМУ́РОК, ПІДМУРІ́ВОК, ПІДМУ́Р рідше, ПІДМУРІ́ВКА рідше, ПІДМУР'Я рідше, ОСНО́ВИНА рідше, ПІДМУРО́ВАННЯ діал. Будинок у дядька чудовий — просторий, на цегляному фундаменті (Ю. Збанацький); Край саду височів чималий, на цегляних підвалинах будинок з бляшаним дахом й ґанком (С. Добровольський); Були тут і грубі деревини, сантиметрів по сорок завширшки — на основу та на стовпи, і тонші — на оструб (І. Муратов); Як цяцька, красувався на цегляному підмурку будинок з ґанком, оточений навкруг дерев'яною різьбою (М. Стельмах); (Тірца:) Склади каміння все у підмурівки, щоб не казали люди: тут руїна; щоб мовили: колись тут стане дім (Леся Українка); Ми.. криницю копали глибоку, на підмури клали граніт (А. Малишко); Як основина хороша в клуні, то й не завалиться, хоч як товсто укрий (Словник Б. Грінченка); Між кафедрою і моєю.. лавкою стояла кругла залізна піч з масивним, може, на півметра високим підмурованням (І. Франко).

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. підмурок — підму́рок іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. підмурок — ПІДМУ́РОК, рка, ч. 1. буд. Основа будови, споруди, зроблена з каменю, цегли, бетону і т. ін.; фундамент, підвалини. Був [дім] гарний. Лежав у городі, обведений стрункою залізною огородою, на невисокім підмурку (Коб. Словник української мови в 11 томах
  3. підмурок — ПІДМУ́РОК, рка, ч. 1. буд. Основа будови, споруди, зроблена з каменю, цегли, бетону і т. ін.; фундамент, підвалини. Був [дім] гарний. Лежав у городі, обведений стрункою залізною огородою, на невисокім підмурку (О. Словник української мови у 20 томах
  4. підмурок — Фундамент, підвалина; підмурівок, підмур'я, підмурівка, підмурів'я. Словник синонімів Караванського
  5. підмурок — (укр.) Основа будівлі; фундамент; підвалина. докл. див. фундамент. Архітектура і монументальне мистецтво
  6. підмурок — [п'ідмурок] -рка, м. (на) -рку, мн. -ркие, -рк'іў Орфоепічний словник української мови
  7. підмурок — див. основа; фундамент Словник синонімів Вусика
  8. підмурок — -рка, ч. 1》 буд. Основа будови, споруди, зроблена з каменю, цегли, бетону і т. ін.; фундамент, підвалини. 2》 перен. Те, що становить основу або початок чого-небудь. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. підмурок — Підму́рок, -рку м. Основаніе стѣны, фундаментъ. Св. Л. 26. Словник української мови Грінченка