якісний

ВІДМІ́ННИЙ (який має дуже добру якість), ВИСО́КИЙ, ВИСОКОЯ́КІСНИЙ, ДОБІ́РНИЙ, Я́КІСНИЙ розм. Багато підприємств.. випускає відмінну продукцію (з журналу); Золото високої проби; Високоякісні марки сталі; На столі стояли печені на маслі бублики.. і повний підніс великих, дорідних та добірних червонобоких груш (І. Нечуй-Левицький); Високопродуктивна, ефективна і якісна робота — основа народного достатку (з журналу).

ДОБРО́ТНИЙ (зроблений добре, з високоякісного матеріалу), ТРИВКИ́Й розм.; ДОБРОЯ́КІСНИЙ, ВИСОКОЯ́КІСНИЙ, Я́КІСНИЙ розм. (який цілком задовольняє певні вимоги). — На рами можна й сосну брати, а таку деревину тільки для шаф красивих, добротних... (А. Шиян); Люди кажуть: нема над мої ложки. І легкі, й зручні, й тривкі (І. Франко); Доброякісна упаковка; Високоякісні лаки; Руди набурив для печі і сірого вапняку, і якісну надвечір плавку зварив важку (М. Рудь).

Джерело: Словник синонімів української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. якісний — -а, -е. 1》 Прикм. до якість 1), 2). Якісний аналіз — метод визначення якісного хімічного складу речовини. 2》 розм. Те саме, що високоякісний. 3》 грам. Який виражає якість, внутрішню ознаку предмета. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. якісний — Я́кісний, -на, -не Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  3. якісний — Прикм. від якість: якісний аналіз, якісні зміни, якісні прикметники, якісні показники. У значенні "високоякісний; доброякісний" вважається розмовним. Літературне слововживання
  4. якісний — Я́КІСНИЙ, а, е. 1. Прикм. до я́кість 1, 2. Згідно з діалектичними закономірностями у фізіології кількісні зміни приводять до якісних змін фізіологічних властивостей речовини (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  5. якісний — [йак'існией] м. (на) -еіному/-еі(‘)н'ім, мн. -еі(‘)н'і Орфоепічний словник української мови
  6. якісний — я́кісний прикметник Орфографічний словник української мови
  7. якісний — Добротний, о. що називається, на всі сто <�відсотків>, с. високоякісний. Словник синонімів Караванського
  8. якісний — До речі, українській мові не властивий вислів якісна продукція (товар) тощо. Треба: високоякісна, доброякісна. Так само не можна казати і писати неякісний (неякісна), треба: недоброякісний (недоброякісна), низькоякісний (низькоякісна). «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
  9. якісний — Я́КІСНИЙ, а, е. 1. Прикм. до я́кість 1, 2. Згідно з діалектичними закономірностями у фізіології кількісні зміни приводять до якісних змін фізіологічних властивостей речовини (Фізіол. Словник української мови в 11 томах