гудвіл

Нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість Г. не підлягає амортизації та не враховується у визначенні валових витрат платника податку.

"Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1

Джерело: Словник термінів, уживаних у чинному законодавстві України на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гудвіл — -а, ч., ек. 1》 Умовна вартість ділових зв'язків фірми, підприємства; престиж. 2》 Різниця між ціною підприємства і реальною вартістю його основного капіталу. 3》 Комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства, без відповідного збільшення активних операцій. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. гудвіл — ГУ́ДВІЛ, у, ч., екон. Умовна вартість нагромаджених у приватному підприємництві нематеріальних активів (престиж, імідж торгової марки, кількість і вагомість ділових зв'язків, доброзичливість, прихильність клієнтури і т. ін. Словник української мови у 20 томах
  3. гудвіл — (англ. goodwill) умовна вартість ділових зв’язків фірми, “ціна” нематеріальних активів (престиж торгових марок, репутація, досвід ділових зв’язків, постійна клієнтура); доброзичливість, прихильність клієнтури... Економічний словник
  4. гудвіл — рос. гудвил (англ. goodwill — доброзичливість, прихильність) — умовна опосередкована вартість ділових зв'язків фірми, "ціна" нагромаджених нематеріальних активів фірми (престиж торгових марок, кількість і вагомість ділових зв'язків... Eкономічна енциклопедія