гудвіл

ГУ́ДВІЛ, у, ч., екон.

Умовна вартість нагромаджених у приватному підприємництві нематеріальних активів (престиж, імідж торгової марки, кількість і вагомість ділових зв'язків, доброзичливість, прихильність клієнтури і т. ін.), які забезпечують успішну діяльність бізнесу.

Гудвіл залежить від рентабельності та фінансової стабільності фірми, міцності торговельних зв'язків, репутації серед покупців та постачальників, місця знаходження фірми тощо (з навч. літ.);

Гудвіл у діловому світі розглядається як вартість ділової репутації фірми (із журн.).

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гудвіл — -а, ч., ек. 1》 Умовна вартість ділових зв'язків фірми, підприємства; престиж. 2》 Різниця між ціною підприємства і реальною вартістю його основного капіталу. 3》 Комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства, без відповідного збільшення активних операцій. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. гудвіл — рос. гудвил (англ. goodwill — доброзичливість, прихильність) — умовна опосередкована вартість ділових зв'язків фірми, "ціна" нагромаджених нематеріальних активів фірми (престиж торгових марок, кількість і вагомість ділових зв'язків... Eкономічна енциклопедія
  3. гудвіл — Нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей... Словник термінів законодавства України
  4. гудвіл — (англ. goodwill) умовна вартість ділових зв’язків фірми, “ціна” нематеріальних активів (престиж торгових марок, репутація, досвід ділових зв’язків, постійна клієнтура); доброзичливість, прихильність клієнтури... Економічний словник