авторське право

Національне та міжнародне законодавство, яке захищає інтелектуальну власність на твори науки, літератури, мистецтва; а. п. є невідчужуваним та передається у спадок, чинне упродовж усього життя автора та 50 років після його смерті; в Україні регулюється Законом Про а. п. і суміжні права (1994).

Джерело: Універсальний словник-енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. авторське право — • авторське право 1) Сукупність правових норм, що регулюють правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням творів л-ри і мист-ва, наук. праць; частина цивільного права. Норми А. п. містяться в Основах цивіл. законодавства СРСР і УРСР (розд. Українська літературна енциклопедія
  2. авторське право — рос. авторское право сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва. Є частиною цивільного права. А.п. Eкономічна енциклопедія