імітація

В поліфонічній (багатоголосій) музиці — повторення мелодично-ритмічної структури одного голосу в ін. докладно (канон) або довільно.

Джерело: Універсальний словник-енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. імітація — (лат. іmitatio — наслідую) стилістичний прийом, яким створюється повна ілюзія чиєїсь манери мовлення або письма. Словник стилістичних термінів
 2. імітація — Підробка; (дія) копіювання, наслідування, неґ. мавпування; МУЗ. повтор. Словник синонімів Караванського
 3. імітація — [ім'ітац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
 4. імітація — Наподоба Словник чужослів Павло Штепа
 5. імітація — (від лат. immitatio — наслідування) — повне або часткове повторення в іншому голосі теми або мелодичного звороту, який тільки що прозвучав. І. як прийом є одним з основних методів розвитку музики, особливо поліфонічної. Словник-довідник музичних термінів
 6. імітація — рос. имитация (латин. imitatio — відтворювати, від imitor — наслідую) — 1. Наслідування та підроблення. 2. Створення образу, моделі економічного об'єкта або процесу, його штучне відтворення з метою дослідження, навчання, прогнозування. Eкономічна енциклопедія
 7. імітація — іміта́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 8. імітація — (англ. modelling) процес розробки моделі реальної ситуації та виконання експериментів із метою зрозуміти, як буде реально розгортатися ситуація. Економічний словник
 9. імітація — -ї, ж. 1》 книжн. Дія за знач. імітувати. || Наслідування. 2》 чого. Виріб, який є підробкою під що-небудь. 3》 Оснований на застосуванні ЕОМ метод, який відтворює використання різних чинників у моделі, а не в реальних умовах. Великий тлумачний словник сучасної мови
 10. імітація — іміта́ція (лат. imitatio, від imitor – наслідую) 1. Наслідування. 2. Підроблення. 3. Повторення музичної теми або мелодії одним з голосів безпосередньо за іншим голосом. Словник іншомовних слів Мельничука
 11. імітація — ПІДРО́БКА (підроблена річ), ІМІТА́ЦІЯ, ФАЛЬСИФІКА́Т, ФАЛЬСИФІКА́ЦІЯ, ФАЛЬШИ́ВКА розм., ЛИ́ПА розм. (фальшива річ). М. Драгоманов висував вимогу перед фольклористами очищати скарби героїчного епосу від підробок (з журналу)... Словник синонімів української мови
 12. імітація — Іміта́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 13. імітація — ІМІТА́ЦІЯ, ї, ж. 1. книжн. Дія за знач. імітува́ти. Вміла імітація звичайних зовнішніх рухів тіла допоможе мені на сцені малювати образи живими правдивими барвами (Про мист. Словник української мови в 11 томах