адреса

адре́са

-и, ж.

1》 Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи.

|| Напис на конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача. Помилитися адресою.

Поштова адреса — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку); до П. а. включено поштовий індекс та номер будівлі, номер квартири.

2》 Об'єкт, якому що-небудь призначається, до якого звернено що-небудь.

3》 Код, що визначає місце розміщення інформації в ЕОМ. Адреса даних. Віртуальна адреса.

Абсолютна адреса спец. — адреса машинною мовою, що ідентифікує комірку пам'яті або пристрій без використання будь-якого проміжного посилання.

N-рівнева адреса — непряма адреса, яка використовує N рівнів адресації.

Адреса бази — адреса регістра, яка містить базову адресу.

Адреса вектора переривань — адреса, яка вказує на дві послідовні комірки пам'яті, що містять початкову адресу програми обробки переривань та пріоритет, згідно з яким обробляється переривання.

Адреса входу до програми — адреса команди або сама команда, з якої починається виконання програми чи процедури.

Адреса даних — адреса поля пам'яті, в якому розміщені дані.

Адреса ділянки — адреса першого байта даної ділянки пам'яті.

Адреса зв'язку — поле у записі файлу, яке вказує положення наступного запису, що читається у логічній послідовності.

Адреса команди — адреса пам'яті, яка зайнята командою.

Адреса переходу — адреса комірки пам'яті, яка (адреса) зазначається командою передачі керування.

Адреса повернення — адреса, за якою виконується повернення керування викличній команді після завешення програми, що викликається.

Адреса пристрою — логічна адреса, що складається з номера каналу та номера пристрою в каналі.

Адреса регістра — число, яке дорівнює порядковому номеру регістра, або символічне ім'я, еквівалентне цьому числу.

Багаторівнева адреса — непряма адреса з числом рівнів адресації два і більше.

Базова адреса — адитивна частина виконавчої адреси, постійна для певної сукупності адресованих даних.

Відносна адреса — пряма адреса, яка визначає розміщення елемента через його зміщення відносно базової адреси.

Віртуальна адреса — адреса розташування у віртуальній пам'яті; в процесі використання перетворюється на адресу дійсної пам'яті.

Внутрішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу, що передають керування в межах програми.

Глобальна адреса (у комп'ютерних мережах) — адреса, що вказує на те, що даний кадр призначений усім станціям.

Дійсна адреса — адреса частини дійсної пам'яті.

Зовнішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу до інших програм, з якими взаємодіє дана програма.

Індексована адреса — адреса, що модифікується за допомогою індексу.

Істинна адреса — те саме, що абсолютна адреса.

Логічна адреса — символічна або умовна адреса комірки чи ділянки пам'яті, пристрою або вузла мережі, яка перетворюється у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням.

Логічна адреса запису в базі даних — внутрішній номер (ключ бази даних), який ідентифікує запис у базі даних або її фрагменті і присвоюється запису в процесі його завантаження в базу даних.

Машинна адреса — а) адреса у числовому вигляді; б) те саме, що фізична адреса; в) однозначно визначений у просторі номер комірки, де розміщується операнд.

Мережева адреса — адреса порту в комп'ютерній мережі.

Непряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента посиланням на іншу адресу.

Поточна адреса — а) вміст лічильника адреси команд; б) поточне значення логічного лічильника адреси в програмній секції.

Початкова адреса — а) абсолютна адреса першого байта програми (даних), відносно якої обчислюється решта адрес цієї програми (даних); б) перша адреса багатоадресної команди.

Пряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента без посилань на іншу адресу.

Реальна адреса — те саме, що дійсна адреса.

Стартова адреса — початкова адреса, з якої починається виконання програми.

Фізична адреса — число, що індентифікує комірку або ділянку фізичної пам'яті.

Широкомовна адреса — адреса, яка вказує, що повідомлення адресоване всім станціям даної мережі.

Явна адреса — адреса, записана у вигляді двох абсолютних виразів, один з яких вказує значення зміщення.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. адреса — адреса і адрес Розрізняються значенням. Адрес – це письмове вітання особі, організації, переважно з нагоди ювілею. Адреса ж – місце проживання чи перебування особи, розташування установи; напис на конверті, бандеролі тощо. «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
 2. адреса — адре́са іменник жіночого роду позначення місця мешкання або перебування Орфографічний словник української мови
 3. адреса — АДРЕСА – АДРЕС Адреса, -и. Позначення місця проживання когось, місцезнаходження чогось. У словосп.: на мою (його, вашу) адресу; помилитися адресою, мешкати (проживати) за (під) якою адресою. Пох. адресний (адресна допомога). Адрес, -а. Літературне слововживання
 4. адреса — [адреса] -сие, д. і м. -с'і Орфоепічний словник української мови
 5. адреса — АДРЕ́СА, и, ж. 1. Позначення місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь. Максим хитав головою, слухав і навіть шепотів іноді губами, повторяючи назвисько або адресу (В. Словник української мови у 20 томах
 6. адреса — адре́са (франц. adresse) 1. Місце проживання особи чи місцеперебування установи. 2. У програмуванні – цифрове або буквено-цифрове позначення місцеперебування інформації вцифровій обчислювальній машині. Словник іншомовних слів Мельничука
 7. адреса — не за адре́сою, перев. зі сл. зверта́тися. Не до того, до кого треба; не туди, куди слід. Продавець тільки плечима стенула: мовляв, не за адресою звертаються (З журналу). помили́тися / помиля́тися адре́сою. Звернутися не до того, до кого слід. Фразеологічний словник української мови
 8. адреса — Адре́са, -си; адре́си, адре́с Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 9. адреса — АДРЕ́СА, и, ж. Позначення місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь. Пиши тепер коротко, аби подати свою адресу (Коцюб. Словник української мови в 11 томах
 10. адреса — рос. адрес (фр. adresse) — 1. Місце проживання людей або місцеперебування організацій, установ, підприємств. 2. У програмуванні, електронній пошті, інтернеті — місцеперебування інформації. Eкономічна енциклопедія
 11. адреса — Адре́са, -си ж. Адресъ. Желех. Словник української мови Грінченка