конвергенція

конверге́нція

-ї, ж.

1》 біол. Поява в неспоріднених організмах подібних ознак, що виникають унаслідок пристосування цих організмів до однакових умов життя.

2》 лінгв. Збіг ознак, властивостей у явищах, між собою не пов'язаних, незалежних.

3》 Зближення, сходження, збирання в одній точці.

|| опт. Сходження зорових осей очей на предметі, на якого дивимося зблизька.

4》 Схожість ознак в організмів; поява рис подібності у філогенетично віддалених організмів внаслідок пристосування їх до однакових умов існування.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. конвергенція — конверге́нція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. конвергенція — 1. В соціології – процес поступового зближення протилежних суспільних систем. 2. В біології – виникнення протягом еволюції подібної будови і функцій неспоріднених організмів внаслідок їх пристосування до однакових умов існування. англ. convergence; нім. Konvergenz f=, -en; рос. конвергенция. Словник із соціальної роботи
  3. конвергенція — КОНВЕРГЕ́НЦІЯ, ї, ж. 1. біол. Поява в неспоріднених організмах подібних ознак унаслідок пристосування цих організмів до однакових умов життя. Словник української мови у 20 томах
  4. конвергенція — (англ. сопvergence) зближення у бік злиття, стійкої рівноваги, розвитку. К. попиту – зближення різних сегментів ринку відповідно до характеру попиту. Економічний словник
  5. конвергенція — конверге́нція (лат. convergentio, від convergo – сходжусь, наближаюсь) 1. біол. Виникнення рис подібності в будові і функціях у далеких за походженням організмів внаслідок їхнього пристосування до однакових умов існування. 2. етн. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. конвергенція — КОНВЕРГЕ́НЦІЯ, ї, ж. 1. біол. Поява в неспоріднених організмах подібних ознак, що виникають унаслідок пристосування цих організмів до однакових умов життя. Словник української мови в 11 томах
  7. конвергенція — рос. конвергенция зближення різних економічних систем, подолання відмінностей між ними, зумовлене спільністю соціально-економічних проблем і наявністю об'єктивних закономірностей розвитку. Eкономічна енциклопедія